Trong kỳ tuyển sinh lớp 6 năm 2019, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lần đầu kết hợp phương thức xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực. Theo đó, thí sinh phải làm ba bài kiểm tra: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, bao gồm trắc nghiệm và tự luận.

Tuyển sinh vào lớp 6: Chạy đua tiêu chí phụ

Tuyển sinh các chương trình ngoại ngữ lớp 6, 10 có gì đặc biệt?

Theo hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ lần đầu tiên sử dụng phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Đối tượng dự tuyển là học sinh hoặc phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Về điều kiện dự tuyển, thí sinh phải đảm bảo các yêu cầu sau: Học bạ lớp 1 và lớp 2 phải là "Hoàn thành chương trình lớp 1 và lớp 2"; tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Toán và Tiếng Việt của hai năm học lớp 1 và 2 phải đạt từ 39 điểm trở lên; kết quả đánh giá định kỳ cuối năm về năng lực và phẩm chất phải "Đạt".

Lớp 3, 4 và 5, cuối năm học học sinh đạt danh hiệu "học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện"; năm lớp 3 tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Toán và Tiếng Việt đạt 20 điểm; năm lớp 4 và lớp 5 tổng điểm các bài kiểm tra định kỳ cuối năm bốn môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý đạt 40 điểm mỗi lớp.

truong chuyen amsterdam

THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam - ngôi trường hiện đại thuộc hàng bậc nhất ở Việt Nam

Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ ngày 27/5 đến trước 17h ngày 29/5. Vòng sơ tuyển được tổ chức ngày 30/5, đánh giá thí sinh bằng điểm số. Trong đó, điểm sơ tuyển sẽ bao gồm điểm học tập cấp tiểu học và điểm ưu tiên. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Những học sinh có điểm sơ tuyển từ 139 trở lên sẽ được tham gia kiểm tra ở vòng 2.

Ngày 11/6, thí sinh tham dự vòng 2 với ba bài kiểm tra: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Hình thức thi kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu là lớp 5, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Mỗi bài kiểm tra dài 45 phút, điểm tính theo thang 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm tuyển sinh vào trường là tổng điểm của ba bài kiểm tra.

Lịch thi như sau:

Lịch thi tuyển lớp 6 chuyên Hà Nội - Amsterdam

Nhà trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm quy chế đến mức bị hủy kết quả và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2 trên thang điểm 10.

Căn cứ điểm chuẩn xét tuyển, trường xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm sơ tuyển cao hơn; có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt cao hơn; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Năm ngoái, trường THPT Hà Nội - Amsterdam tuyển sinh bằng cách xét học bạ, chỉ tiêu là 200.

Theo VnExpress