Trường ĐH Quy Nhơn tuyển sinh cao học năm 2013

Đại học Quy Nhơn thông báo chương trình tuyển sinh cao học năm 2013; Chi tiết thông tin tuyển sinh đào tạo các ngành học về: thời gian, học phí, cách thức ôn thi và kiểm tra..

Tin tức: GIÁO DỤC / TUYỂN SINH / DU HỌC / SAU ĐẠI HỌC / THẠC SĨ / MBA

I. Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và các môn thi tuyển

TT


Chuyên ngành


Mã số


Các môn thi tuyển


Môn cơ bản
(180 phút)


Môn cơ sở
(180 phút)


Môn
Ngoại ngữ
(120 phút)


1


Hóa lý thuyết và Hóa lý


60 44 01 19


Toán cao cấp 2


Cơ sở
lý thuyết hóa học


+  Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh:


Tiếng Pháp
+  Các chuyên ngành khác:  Tiếng Anh


2


Kế toán


60 34 03 01


Toán kinh tế


Kinh tế học


3


Khoa học máy tính


60 48 01 01


Toán rời rạc


Tin học cơ sở


4


Quản lý giáo dục


60 14 01 14


Logic học


Giáo dục học


5


Ngôn ngữ học


60 22 02 40


Triết học
Mác Lênin


Ngôn ngữ học
đại cương


6


Văn học Việt Nam


60 22 01 21


Lý luận văn học


7


Lịch sử Việt Nam


60 22 03 13


Lịch sử Việt Nam


8


Ngôn ngữ Anh


60 22 02 01


Ngôn ngữ Anh


Kỹ năng thực hành
tiếng Anh


9

Sinh học thực nghiệm


60 42 01 14


Toán cao cấp


Sinh học đại cương


10


Toán giải tích


60 46 01 02


Đại số


Giải tích


11


Đại số và lý thuyết số


60 46 01 04


Giải tích


Đại sốII. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 02 năm học.

III. Điều kiện dự thi người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa mãn các điều kiện sau đây

1. Về văn bằng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, đã  học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

Danh mục các ngành phù hợp và các ngành gần được dự thi tuyển sinh đối với từng chuyên ngành được thông báo tại đây

Nội dung, khối lượng học bổ sung cho từng đối tượng dự thi do Trường Đại học Quy Nhơn quy định cụ thể trên cơ sở kết quả học tập đại học.c)

Đối với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh:

- Người đăng ký dự thi với bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức giáo dục thường xuyên thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc ngành ngoại ngữ khác

.- Bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh sử dụng đăng ký dự thi phải là bằng tốt nghiệp hệ chính quy.d) Đối với chuyên ngành Quản lý giáo dục: Người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc vừa làm vừa học /tại chức hoặc liên thông / chuyên tu / hoàn chỉnh kiến thức. Nếu bằng tốt nghiệp đại học không đúng chuyên ngành Quản lý giáo dục, thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.Nội dung, khối lượng học bổ sung kiến thức cho đối tượng dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục được thông báo

2. Về thâm niên công tác chuyên môn:

Đối với chuyên ngành Quản lý giáo dục, người dự thi phải có ít nhất 01 năm làm việc liên tục trong lĩnh vực công tác phù hợp với chuyên ngành dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3. Nộp hồ sơ, lệ phí dự thi đầy đủ

đúng thời hạn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Quy Nhơn.

IV. Đối tượng ưu tiên và chính sách ưu tiên

1. Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ. Các đối tượng được ưu tiên nói trên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền;b) Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hư¬ởng chính sách như thương binh;c) Con liệt sĩ;d) Anh hùng lực lư¬ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;đ) Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.

2. Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản;b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

V. Hồ sơ đăng ký dự thi

1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn)

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn) được làm không quá 03 tháng tính đến ngày dự thi, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú

3. Bản sao bảng điểm đại học đối với các đối tượng đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi

4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học

5. Bản sao các giấy tờ hợp pháp thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có)

6. Giấy tờ minh chứng về thâm niên công tác chuyên môn (chuyên ngành Quản lý giáo dục)

7. Bốn ảnh 3 x 4 mới chụp (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau ảnh) và bốn bì thư có dán tem (ghi rõ họ tên, địa chỉ cần gửi đến cho thí sinh).Lưu ý: - Thí sinh tải mẫu Đơn đăng ký dự thi, mẫu Sơ yếu lý lịch , mẫu Giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên , mẫu Đơn học bổ sung kiến thức  tại Website của Trường Đại học Quy Nhơn.Đơn phải được đánh máy. Sơ yếu lý lịch có thể viết tay hoặc đánh máy, nếu in trên hai trang rời phải có dấu giáp lai.- Tất cả các bản sao đều phải có công chứng.- Toàn bộ hồ sơ đăng kí dự thi được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32cm x 26cm) có đề rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và liệt kê các giấy tờ thuộc hồ sơ ở mặt ngoài.

VI. Thu nhận hồ sơ dự thi và lệ phí dự thi

1. Thu nhận hồ sơ dự thi:a/ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 07/8/2013.b/ Nơi thu nhận hồ sơ dự thi: Phòng Sau đại học (Tầng 4 - Nhà 15 tầng), Trường Đại học Quy Nhơn. ĐT: (056) 3 518 070

2. Lệ phí:Lệ phí đăng ký dự thi:60.000 đồng /hồ sơ đăng ký dự thi.Lệ phí dự thi:- Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh:  480.000 đồng/thí sinh.- Các chuyên ngành khác:360.000 đồng/thí sinh.

VIII.Kế hoạch ôn thi

Kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức và ôn thi thí sinh thuộc diện phải học bổ sung kiến thức phải đăng ký học bổ sung kiến thức, đồng thời, nộp bản sao bảng điểm đại học tại Phòng Sau đại học. Danh mục các môn học được xác định và thông báo cho từng thí sinh trước ngày tổ chức lớp học. Thời gian đăng ký, tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức và lớp ôn thi như sau:

a/ Học và thi các môn bổ sung kiến thức: - Đối với chuyên ngành Quản lý giáo dục:Đăng ký học bổ sung kiến thức: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/4/2013.Học và thi các môn bổ sung kiến thức: Từ ngày 02/5 đến ngày 30/6/2013.- Đối với các chuyên ngành khác:Đăng ký học bổ sung kiến thức: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/6/2013.Học và thi các môn bổ sung kiến thức: Từ ngày 17/6 đến ngày 05/8/2013.

b/ Ôn tập các môn thi tuyển

Đăng ký ôn thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/7/2013;Ôn thi: Từ ngày 14/7 đến ngày 25/8/2013.Đề cương ôn tập các môn thi tuyển sinh xem tại đây.

Để  biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trường Đại học Quy Nhơn

P.46 – Nhà 15 tầng170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (056) 3518 070

Fax: (056) 3846 089

Email: [email protected]

Website: http://www.qnu.edu.vn

Kênh tuyển sinh:Theo Đại học Quy Nhơn

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Trường ĐH Quy Nhơn tuyển sinh cao học năm 2013, đào tạo cao học, thạc sĩ, ĐH Quy Nhơn

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 1 bình luận)

Thắc mắc
Dạ cho em hỏi, em đã làm và nộp hồ sơ dự thi Cao học. Nhưng việc đăng kí ôn thi em không rõ. Và trường cũng không giải thích gì thêm khi em hỏi. Vậy cho em hỏi, mình đăng kí ôn thi như thế nào ạ? Vì đến ngày 12.7 hết hạn. Em cám ơn nhiều!
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Tranh cãi xung quanh vấn đề bằng tại chức và chính quy

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi quy định văn bằng tại chức và chính quy có giá trị như nhau đang gây tranh cãi trong giới chuyên môn. Nhiều chuyên gia khẳng định, giá trị thực của bằng cấp tại chức không thể bằng chính quy và sự “cào bằng” này sẽ gây nhiều hệ lụy.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017