Xem điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Sài Gòn 2018

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

  • Ký hiệu: TTQ
  • Địa chỉ: 8C & 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM
  • Điện thoại: 028.54093929 - 028.54093930. Fax: 028.54093928. 
  • Email: admission@siu.edu.vn
  • Website: siu.edu.vn

Giới thiệu Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam đào tạo bậc đại học và cao đẳng cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ. Bằng cấp của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có giá trị quốc gia và quốc tế.

trường đại học quốc tế Sài Gòn

Thông tin xét tuyển của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên cả nước

Phương thức tuyển sinh

Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển như sau:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Chỉ tiêu tuyển sinh và các ngành đào tạo trong năm 2018

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn Chỉ tiêu

Khoa học máy tính

- Chuyên ngành Khoa học máy tính

- Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

7480101 A00, A01, D00, D90 50

Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Thương mại quốc tế

-Quản trị du lịch

- Kinh tế đối ngoại

- Marketing

- Quản trị nhà hàng - khách sạn

7340101 A00, A01, D00, C00 350

Ngôn ngữ Anh

7220201 D01, D15, D72, D78 150

theo Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn