Ngày 22.12, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản yêu cầu các quận, huyện xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên ép học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

dạy thêm học thêm

Một cơ sở dạy thêm, học thêm tại Quận 12, TP.HCM

Ngày 22.12, Sở GD-ĐT TP.HCM gửi công văn khẩn đến phòng giáo dục 24 quận, huyện chỉ đạo về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo đó, trong chỉ đạo khẩn của Sở GD-ĐT do Phó giám đốc Nguyễn Văn Hiếu ký và ban hành có nêu, trong thời gian vừa qua, Sở đã nắm tình hình thực tế tại một số trường tiểu học về hoạt động dạy học và giáo dục, trong đó có hoạt động dạy thêm học thêm, ghi nhận một số phản ánh của giáo viên, phụ huynh. Trên cơ sở đó, Sở yêu cầu phòng giáo dục các quận, huyện thực hiện nghiêm túc việc tăng cường quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm. Tiếp tục thực nghiệm nghiêm các quy định của Bộ, tuyệt đối không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Lãnh đạo phòng giáo dục giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm, xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên ép học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Và để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, đặc biệt là những học sinh gặp khó khăn trong học tập, Sở yêu cầu hiệu trưởng các trường hỗ trợ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực học sinh… Xây dựng kế hoạch học tập phụ đạo cho học sinh gặp khó khăn trong học tập, giúp học sinh tiến bộ. Sở nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết, tổ chức rà soát, kiểm tra chất lượng học sinh, tuyệt đối không chạy theo thành tích, đảm bảo chất lượng học sinh khi lên lớp.

Cũng trong chỉ đạo khẩn những nội dung liên quan đến dạy thêm, học thêm, Sở cũng lưu ý các trường phối hợp tốt với phụ huynh học sinh. Giáo viên cần chủ động trao đổi, tư vấn, phối hợp với phụ huynh để giúp học sinh chưa tiếp thu bài như mong muốn.

> Còn lúng túng trong quản lý dạy thêm, học thêm

> Cấm chứ không thể 'lùng sục' để quản lý giáo viên dạy thêm

Theo Thanh Niên