Soạn thảo văn bản Word là một trong những kỹ năng cơ bản nhất của tin học văn phòng. Cùng Kênh tuyển sinh bỏ túi 20 phím tắt trong Word nhé!

TOP các phím tắt trong Powerpoint mà bạn nên biết

TOP các phím tắt trong Powerpoint mà bạn nên biết

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt để PowerPoint giúp họ làm việc hiệu quả hơn.

1. Sử dụng phím Ctrl+Shift

Ctrl + Shift + A: Viết in hoa toàn bộ văn bản.

Ctrl + Shift + C: Copy định dạng đoạn văn bản.

Ctrl + Shift + V: Dán định dạng đoạn văn bản.

Ctrl + Shift + N: Xóa tất cả định dạng kể cả căn lề.

Ctrl + Shift + G: Xem thông tin một đoạn.

Ctrl + Shift + M: Xóa định dạng của Ctrl + M.

Ctrl + Shift + Tab: Thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt dùng để chọn giữa các thanh menu và thanh công cụ.

Ctrl + Shift + C: Sao chép toàn bộ định dạng vùng dữ liệu.

Ctrl + Shift + Home: Lệnh tạo vùng chọn từ vị trí hiện tại lên đầu văn bản.

Ctrl + Shift + End: Lệnh tạo vùng chọn từ vị trí hiện tại xuống cuối văn bản.

TOP các phím tắt trong Word mà bạn nên biết - Ảnh 1

TOP các phím tắt trong Word mà bạn nên biết

2. Sử dụng phím Ctrl

Ta sẽ có các tổ hợp phím như sau:

Ctrl + Space: Xóa định dạng đoạn văn bản.

Ctrl + N: Mở một trang văn bản mới.

Ctrl + H: Mở hộp thoại thay thế từ/cụm từ trong văn bản.

Ctrl + P: Mở cửa sổ thiết lập in ấn.

Ctrl + Z: Quay lại thao tác trước đó.

Ctrl + Y: Khôi phục hiện trạng sau khi bạn sử dụng phím tắt Ctrl + Z.

Ctrl + E: Căn đoạn văn bản ra giữa.

Ctrl + L: Căn lề trái cho văn bản.

Ctrl + R: Căn lề phải cho văn bản.

Ctrl + M: Đầu dòng thụt vào 1 đoạn.

3. Sử dụng phím Alt

Ta có các tổ hợp phím sau:

Alt + Spacebar: Hiển thị menu hệ thống.

Alt + Home: Về ô đầu tiên của dòng hiện tại.

Alt + End: Về ô cuối cùng của dòng hiện tại.

Alt + Page up: Về ô đầu tiên của cột.

Alt + Page down: Về ô cuối cùng của cột.

4. Sử dụng phím Shift

Ta có các tổ hợp phím sau:

Shift + Tab: Di chuyển đến mục đã chọn/ nhóm đã chọn phía trước.

Shift + mũi tên phải: Chọn 1 kí tự phía sau.

Shift + mũi tên trái: Chọn 1 kí tự phía trước.

Shift + mũi tên hướng lên: Chọn 1 hàng phía trên.

Shift + mũi tên hướng xuống: Chọn 1 hàng phía dưới.

5. Một số phím khác

Ctrl + F4: Đóng cửa sổ hiện tại

Ctrl + Delete: Xóa một từ ở ngay sau con trỏ chuột

Ctrl + Home/End: Di chuyển con trỏ chuột về đầu/cuối văn bản

Ctrl + lăn con trỏ chuột: Phóng to và thu nhỏ văn bản

Nhấn chuột 3 lần liên tục: Chọn cả dòng hoặc cả đoạn văn bản

Nhấn chuột 2 lần liên tục: Chọn từ tại hoặc bên cạnh con trỏ chuột

> Teambuilding là cơ hội gắn kết hay ác mộng công sở?

> 7 mẹo để bạn bảo vệ sự riêng tư chốn công sở

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp