Từ ngày 1/12/2019 học sinh, sinh viên được vay ưu đãi đến 2.5 triệu đồng/tháng theo quyết định 1656/QĐ-TTg được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

> Phụ huynh trong vòng vây tiền trường

> Các chương trình cho sinh viên vay của chính phủ và trường tại Úc 

Khoản cho vay đối với học sinh, sinh viên áp dụng từ ngày 15/6/2017 là 1,5 triệu đồng/tháng. Mới đây ngày 19/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh mức cho vay lên đến 2,5 triệu đồng/tháng, tức đã tăng 1 triệu đồng so với điều khoản cũ.

Để nới rộng điều kiện cho con em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến trường lớp học tập, chắc hẳn điều này là tin vui cho các bậc phụ huynh cũng như học sinh, sinh viên khi nhận được sự hỗ trợ từ phía Chính phủ. 

Tin vui: Học sinh, sinh viên nay được vay 2,5 triệu đồng/tháng! - Ảnh 1

Học sinh, sinh viên được tăng chính sách vay tiền 2019

Nhằm đảm bảo việc điều chỉnh mới này thực hiện đúng hướng và chỉ tiêu, Thủ tướng yêu cầu các bộ đứng đầu có liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngân hàng Chính sách xã hội cũng cho biết, đến ngày 31-8-2019, chương trình cho vay đối với  học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có số dư nợ là 11.038 tỉ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ với trên 414.000 khách hàng đang dư nợ; doanh số cho vay giai đoạn 2016-2019 đạt 6.908 tỉ đồng, với gần 199.000 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học.

Theo Tuổi trẻ