>> Tiếng anh, học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp, học từ vựng

Tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh:

Trong bài viết này chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến các bạn các chủ đề thường gặp khi giao tiếp tiếng anh trong kinh doanh, đàm phán kinh doanh, thương lượng hợp đồng bằng tiếng anh.

Bài 1 - Giới thiệu nhân viên – tự giới thiệu. Học những mẫu câu để tự giới thiệu về bản thân cũng như cách xưng hô giữa đồng nghiệp trong công sở Úc. ( Link bài học: Tự giới thiệu bằng tiếng anh )

Xem video tóm tắt về bài học tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh ( chủ đề tự giới thiệu)

tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh ( chủ đề tự giới thiệu)

Bài 2 - Giới thiệu nhân viên - chức danh. Cách viết tắt những chức danh thông thường, bắt chuyện với đối tác thương mại và một số chú ý hữu ích về việc đùa giỡn trong công sở tại Australia.

Bài 3 - Nói chuyện qua điện thoại - giới thiệu. Nguyên tắc ứng xử khi gọi điện thoại, năm câu nói cấm kỵ khi giao tiếp tiếng anh qua điện thoại về chuyện làm ăn.

Học tiếng anh thương mại: 26 tình huống giao tiếp thường gặp nhất

Bài 4 - Nói chuyện qua điện thoại - bàn chuyện công việc. Học cách chuẩn bị sẵn những thông tin cần thiết trước khi gọi điện thoại và một số thành ngữ thường dùng trong giao tiếp thương mại.

Bài 5 - Gặp gỡ lần đầu - văn hóa làm quen. Học cách mở đầu khi tự giới thiệu, đáp lại khi người khác giới thiệu cũng như cách bắt tay khi làm quen.

Bài 6 - Gặp gỡ lần đầu - bày tỏ sự đồng tình. Học cách trả lời những câu hỏi bắt đầu bằng ‘Do you mind…?’ và một số câu để kết thúc cuộc nói chuyện.

Bài 7 - Xúc tiến công việc. Học cách thay đổi đề tài khi nói chuyện và đáp lại khi muốn thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình một cách lịch thiệp trước nhận xét của người đối diện.

Bài 8 - Gặp mặt. Học cách diễn tả khi giới thiệu người khác và trình bày một kế hoạch hành động.

Bài 9 - Bàn chuyện kinh doanh - nêu vấn đề. Luyện cách diễn tả khi cần phải nêu lên một đề tài nào đó trong công việc làm ăn và tập hỏi khách hàng xem họ cần gì.

Bài 10 - Bàn chuyện kinh doanh - chấp nhận và từ chối. Cách đưa ra đề nghị xúc tiến một cuộc họp chính thức và từ chối hay chấp nhận một cách lịch thiệp.

Bài 11 - Hội họp - mở đầu cuộc họp. Làm quen với ngôn ngữ và cách tổ chức cuộc họp cũng như các mẫu câu tóm tắt lại điều người khác vừa nói.

Bài 12 - Hội họp - diễn biến cuộc họp. Hướng cuộc họp theo một diễn biến tuần tự và bày tỏ quan điểm một cách lịch sự trong cuộc họp.

Bài 13 - Thuyết trình - chuẩn bị và giới thiệu. Cách chuẩn bị và thực hiện một bài thuyết trình cũng như chọn phong cách trình bày phù hợp.

Bài 14 - Thuyết trình - kết thúc một tiểu mục. Cách giải thích khi gặp trục trặc trong khi thuyết trình và tóm lược một phần của bài thuyết trình.

Bài 15 - Thuyết trình - biểu đồ và số liệu. Cách trình bày và diễn giải số liệu, thông số trên biểu đồ trong thuyết trình kinh doanh.

Bài 16 - Thuyết trình - kết luận và trả lời câu hỏi. Ứng phó trong phần hỏi đáp cuối buổi thuyết trình.

Bài 17 - Thương lượng - chuẩn bị và sắp xếp. Chuẩn bị cho buổi thương lượng, sắp xếp điểm gặp gỡ và phổ biến chi tiết cần thương lượng.

Bài 18 - Thương lượng - làm sáng tỏ vấn đề. Trình bày quan điểm hay đáp lại lời đề nghị khi thương lượng một cách cởi mở và hiệu quả.

Bài 19 - Thương lượng - bất đồng quan điểm. Nghệ thuật mặc cả hay thương lượng và một số cách nói khi chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị.

Bài 20 - Thương lượng - giải quyết mâu thuẫn. Bạn sẽ biết làm thế nào để đối phó khi có mâu thuẫn, đồng thời tìm hiểu cách kết thúc cuộc thương lượng.

Bài 21 - Than phiền và sự cố - báo tin không vui. Xử lý khi đơn đặt hàng hay thanh toán bị trì hoãn cũng như cách thông báo và phản ứng trước tin xấu.

Bài 22 - Than phiền và sự cố - đề nghị giải pháp. Cần làm gì khi phải cứu vãn một tình thế không hay xảy ra và cách đưa ra một giải pháp dung hòa có giá trị.

Bài 23 - Ăn mừng - mời khách. Mời đối tác đi dùng bữa tối và văn hóa trong nhà hàng.

Bài 24 - Ăn mừng - văn hóa chúc mừng. Nâng cốc chúc mừng và thanh toán bữa ăn.

Bài 25 - Tại sân bay - đăng ký lên máy bay. Các thủ tục chuẩn bị trước khi lên máy bay và xử lý những sự cố tại phi trường.

Bài 26 - Tại sân bay - chào tạm biệt: Chào tạm biệt trước khi lên đường và những bí quyết trong kinh doanh với đối tác phương Tây.

( Bài học sẽ được cập nhật hàng tuần, mời các bạn thường xuyên đón theo dõi)