Sự kiện: Đào tạo ngọai ngữ, tiếng Anh

Học nhanh tiếng Anh thương mại

Khóa luyện kỹ năng nghe nói

Khóa học sẽ tập trung vào kỹ năng viết các bài luận College Admissions Essays, một trong những nội dung quan trọng nhất trong hồ sơ ứng tuyển vào các trường ĐH của Mỹ. Sĩ số nhỏ dưới 10 học viên cho phép 2 giảng viên là anh Myo và chị Phương Hoa có thể hiểu được các điểm yếu, điểm mạnh của từng học viên và tư vấn cho các bạn chiến lược phù hợp nhất cho bài luận của mình.

Nội dung học dự kiến:
   1. Định vị I:  Giới thiệu chung về khóa học, cách tiếp cận viết bài luận + Xác định các trường phù hợp và cách liên hệ với các trường.
   2. Định vị II: Xác định điểm yếu, điểm mạnh, lên ý tưởng, chọn chiến lược viết essay phù hợp cho từng học viên
   3. Soạn thảo bài luận chính phần I: Kết cấu bài viết – “Structure”
   4. Soạn thảo bài luận chính phần II: Phân tích, thảo luận, hướng dẫn sửa đổi kết cấu bài luận các học viên đã phác thảo
   5. Soạn thảo bài luận chính phần III:  Phong cách viết – “Style”
   6. Soạn thảo bài luận chính phần IV: Phân tích, thảo luận, hướng dẫn hoàn thiện phong cách viết trong các bài luận học viên đã phácthảo
   7. Bổ sung các bài luận phụ - “supplementary essays” I
   8. Bổ sung các bài luận phụ-  “supplementary essays” II
   9. Hoàn thiện các bài luận: Ngữ pháp, kết cấu và phong cách viết I
  10. Hoàn thiện, hiệu chỉnh lần cuối để chuẩn bị nộp hồ sơ cho các trường

Giảng viên: cô Hoa và thầy Myo. Hai sáng lập viên của Summit đã từng giúp hàng trăm học sinh chuẩn bị và xin nhập học thành công vào vào các trường ĐH của Mỹ. Cô Hoa là cố vấn giáo dục của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tại Việt Nam từ năm 2006 tới năm 2007, hiện là cố vấn của tổ chức du học Mỹ phi lợi nhuận USGuide và là người phỏng vấn các học sinh Việt Nam của ĐH Middlebury College.
Yêu cầu: Do khóa học chỉ nhận tối đa 10 học viên nên các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với cô Hoa - 098 6560 663 và gửi kèm bài viết writing sample vào địa chỉ hoa.tran@summit.edu.vn.
Để có thêm thông tin, các bạn có thể truy cập website của Summit.

 

Điền vào ô đăng ký để nhận thông tin các khóa học khác
Nguồn: Hieuhoc