Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức tuyển sinh với 2 phương thức xét tuyển theo học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Trường đưa ra mức chỉ tiêu 550 sinh viên cho 9 chuyên ngành đào tạo của trường.

Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên cả nước

Phương thức tuyển sinh

Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển như sau:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Chỉ tiêu tuyển sinh và các ngành đào tạo trong năm 2018

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn Chỉ tiêu

Khoa học máy tính

- Chuyên ngành Khoa học máy tính

- Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

7480101 A00, A01, D00, D90 50

Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Thương mại quốc tế

-Quản trị du lịch

- Kinh tế đối ngoại

- Marketing

- Quản trị nhà hàng - khách sạn

7340101 A00, A01, D00, C00 350

Ngôn ngữ Anh

7220201 D01, D15, D72, D78 150

theo Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn