Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2018 theo 2 phương thức tuyển sinh là xét theo kết quả thi và xét theo các chứng chỉ Quốc tế theo điều kiện đưa ra của trường và phù hợp với Quy định của Bộ GDĐT.

Phương thức tuyển sinh

-  Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/b ài thi tương ứng; kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức; chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambri dge, Anh (Cambri dge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level); thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào củ a ĐHQGHN .

Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN .

-   Đợt bổ sung (nếu có): Sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKHTN

Đối với các chương trì nh đào tạo (CTĐT) tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia, kết quả thi ĐGNL hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng CTĐT; Ngay khi thí sinh trúng tuyển nhập học, Trường ĐHKHTN sẽ công bố điều kiện đăng ký học các CTĐT tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao;

b)    Thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐHKHTN có nguyện vọng theo học các CTĐT chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao phải đạt điểm trúng tuyển vào CTĐT tương ứng kể trên theo tổ hợp xét tuyển tương ứng . Điểm đăng ký dự tuyển vào các CTĐT tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao do HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào CTĐT chuẩn tương ứng kể trên.

Xét tuyển căn cứ vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu củ a ngành/nhóm ngành và chương trì nh đào tạo, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện phụ: tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số và chưa làm tròn); nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn .

Chuyên ngành đào tạo trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

TT

Mã ngành/ nhóm ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp xét tuyển

 

Xét KQ Thi THPT QG

Phương

thức

khác

1

7460101

Toán học

47

3

A00

A01

D07

D08

2

7460117

Toán tin

49

1

A00

A01

D07

D08

3

7480105

Máy tính và khoa học thông tin

48

2

A00

A01

D07

D08

4

7480105

CLC

Máy tính và khoa học thông tin** CTĐT CLC TT23

50

 

A00

A01

D07

D08

5

7440102

Vật lí học

116

4

A00

A01

B00

C01

6

7440122

Khoa học vật liệu

30

 

A00

A01

B00

C01

7

7510407

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

30

 

A00

A01

B00

C01

8

7440112

Hoá học

67

3

A00

B00

D07

X

9

7440112

TT

Hoá học** CTĐT tiên tiến

50

 

A00

B00

D07

x;

10

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

49

1

A00

B00

D07

 

11

7510401

CLC

Công nghệ kỹ thuật hoá học**

CTĐT CLC TT23

40

 

A00

B00

D07

Y

12

7720203

CLC

Hoá dược** CTĐT CLC TT23

49

1

A00

B00

D07

X

13

7440217

Địa lí tự nhiên

38

2

A00

A01

B00

D10

14

7440231

Khoa học thông tin địa không gian*

49

1

A00

A01

B00

D10

15

7850103

Quản lý đât đai

70

 

A00

A01

B00

D10

16

7420101

Sinh học

77

3

A00

B00

A02

D08

17

7420201

Công nghệ sinh học

116

4

A00

B00

A02

D08

18

7420201

Công nghệ

40

 

A00

B00

A02

D08