Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Tp.HCM

  • Mã tuyển sinh: QSX
  • Tên tiếng Anh: Hochiminh City National University, College of Social Sciences and Humanites
  • Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
  • Website: www.hcmussh.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành đào tạo

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Tổ hợp môn

Xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI

VÀ NHÂN VĂN TP.HCM

QSX

 

 

2.850

Số 12 Đinh Tiên Hoàng – P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (08)-38293828; Website: www.hcmussh.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.850

- Văn học (Văn học và Ngôn ngữ)

 

D220330

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

100

- Ngôn ngữ học (Văn học và Ngôn ngữ)

 

D220320

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

100

- Báo chí (Báo chí và Truyền thông)

 

D320101

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

130

- Lịch sử (lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam)

 

D220310

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

140

- Nhân học (nhân học văn hóa xã hội, khảo cổ học)

 

D310302

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

60

- Triết học

 

D220301

- Toán, Lý, Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

100

- Địa lý học (địa lý môi trường, địa lý kinh tế, địa lý dân số-xã hội, địa lý du lịch)

 

D310501

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Sinh, Hóa

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

130

- Xã hội học

 

D310301

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Anh

160

- Thông tin học

 

D320201

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Anh

100

- Đông phương học (Đông Á học, Đông Nam Á học, Nam Á và Úc học)

 

D220213

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Trung

- Văn, Sử, Anh

140

- Giáo dục học

 

D140101

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Anh

120

- Lưu trữ học

 

D320303

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Anh

80

- Văn hóa học

 

D220340

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Anh

70

- Công tác xã hội

 

D760101

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Anh

80

- Tâm lý học

 

D310401

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Sinh, Hóa

- Văn, Sử, Anh

90

- Quy hoạch vùng và đô thị

 

D580105

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Lý, Anh

- Văn, Sử, Anh

80

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

100

- Nhật Bản học

 

D220216

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Nhật

- Văn, Sử, Anh

100

- Hàn Quốc học

 

D220217

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

100

- Ngôn ngữ Anh

 

D220201

- Toán, Văn, Anh

270

- Ngôn ngữ Nga

 

D220202

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, T.Nga

70

- Ngôn ngữ Pháp

 

D220203

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Pháp

90

- Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Trung

130

- Ngôn ngữ Đức

 

D220205

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, T.Đức

50

- Quan hệ Quốc tế

 

D310206

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Sử, Anh

160

- Ngôn ngữ Tây Ban Nha

 

D220206

- Toán, Văn, Anh

- Toán, Văn, Pháp

- Toán, Văn, T.Đức

50

- Ngôn ngữ Italia

 

D220208

50

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:

+ Trình độ đại học: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và chỉ tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và dự thi do các trường đại học tổ chức.

+ Thí sinh có điểm trung bình cộng 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12) từ 6,5 trở lên, hạnh kiểm của học kỳ 1 lớp 12 đạt loại khá trở lên

- Các thông tin khác:

+ Áp dụng nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ vào các ngành Ngôn ngữ (cụ thể là vào các ngành: Ngôn ngữ Anh, NN Pháp, NN Nga, NN Đức, NN Trung Quốc, NN Tây Ban Nha và NN Italia; môn Ngữ văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử. môn Địa lý vào ngành Địa lý học; tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học

+ Tuyển thẳng: Thí sinh tham gia tập huấn trong đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn thi mà thí sinh đạt giải.

+ Ưu tiên xét tuyển thí sinh thi đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Chứng chỉ tiếng Anh vào tất cả các ngành; tiếng Pháp vào ngành Ngôn ngữ Pháp; tiếng Nga vào ngành Ngôn ngữ Nga; tiếng Trung vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Đông phương học; tiếng Đức vào ngành Ngôn ngữ Đức; tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học; tiếng Hàn vào ngành Hàn Quốc học. Các chứng chỉ này phải do các Trung tâm khảo thí hoặc đào tạo có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền cấp. Tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ phải còn thời hạn hai năm tính từ ngày cấp chứng chỉ.

+ Chương trình Chất lượng cao: tuyển sinh vào ngành Báo chí – Truyền thông và Quan hệ quốc tế.

+ Chương trình Cử nhân tài năng: tuyển sinh vào ngành Văn học, Ngôn ngữ học và Lịch sử.