Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Đại Nam trong năm 2018 cho 13 ngành nghề đào tạo. Trường đưa ra mức chỉ tiêu hơn 1500 sinh viên theo 2 phương thức xét tuyển.

Phương thức tuyển sinh

+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc sử dụng kết quả thi 02 môn từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả môn năng khiếu do trường Đại học Đại Nam tổ chức thi theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT hoặc sử dụng kết quả 02 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT và kết quả môn năng khiếu do trường Đại học Đại Nam tổ chức thi theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển

Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Đại Nam

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Ngôn ngữ Anh 7220201 20 30 D01 D09 D11 D14
1.2
Ngôn ngữ Trung quốc 7220401 20 30 D01 D09 D65 D71
1.3
Quan hệ công chúng 7320108 20 30 C00 C19 C20 D15
1.4
Quản trị kinh doanh 7340101 50 100 A00 C03 D01 D10
1.5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 35 65 A01 A10 C14 D01
1.6
Kế toán 7340301 40 70 A01 A10 C14 D01
1.7
Luật kinh tế 7380107 50 100 A08 A09 C00 C19
1.8
Công nghệ thông tin 7480201 35 65 A00 A10 D84 K01
1.9
Kiến trúc cảnh quan 7580102 20 30 H06 H08 V00 V01
1.10
Kỹ thuật xây dựng 7580201 25 45 A00 A01 A10 C14
1.11
Dược học 7720201 100 200 A00 A11 B00 D07
1.12
Điều dưỡng 7720301 50 150 B00 C14 D07 D66
1.13
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 50 100 A07 A08 C00 D01
           

 

Chương trình hợp tác quốc tế trường Đại học Đại Nam

Về Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Đại Nam đang thực hiện chương trình chuyển đổi tín chỉ 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại nước ngoài với các Trường đại học Saxion (Hà Lan), Đại học Charles Sturt (Australia) và Đại học Worcester (Anh); Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết đào tạo với Trường Stamford Raffles (Singagore).

Theo trường Đại học Đại Nam