Đào tạo song ngành là xu thế tất yếu đối với giáo dục Việt Nam nói chung và ĐH Quốc Gia TP.HCM nói riêng, Đại học Quốc Gia TP.HCM đang ra sức quyết liệt thực hiện chương trình đào tạo mới này.Năm 2020, Trường ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ đào tạo song ngành cho sinh viên trong khối ĐH Quốc gia TP.HCM.

>Trường ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM tuyển sinh 2020 với 4 phương thức xét tuyển

>ĐH Quốc Gia TP.HCM mở cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020

 Sinh viên khối Đại học Quốc Gia TP.HCM được học song ngành tại 2 trường - Ảnh 1Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn đào tạo song ngành sinh viên trong khối ĐH Quốc Gia TP.HCM từ năm 2020

Đây là lần đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM cho phép sinh viên có thể đồng thời học 2 ngành học khác nhau ở 2 trường khác nhau trong cùng hệ thống trường thành viên.

Theo đó, dự kiến từ học kỳ 1 năm học 2020-2021, nhà trường sẽ chính thức tuyển sinh đào tạo năm ngành song ngành gồm báo chí, tâm lý học, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Anh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Tất cả sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại một cơ sở đào tạo thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của nhà trường đều được đăng ký học chương trình đào tạo song ngành này.

Điều kiện để sinh viên đăng ký là ngành của chương trình đào tạo thứ hai phải khác ngành của chương trình đào tạo thứ nhất; không có sự khác biệt trong hình thức và trình độ đào tạo giữa hai chương trình đào tạo; đã hoàn thành năm học đầu tiên của chương trình đào tạo thứ nhất và sinh viên thuộc diện xếp loại học lực trung bình khá trở lên.

Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình đào tạo thứ nhất.

Sinh viên đảm bảo các điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra theo từng ngành đào tạo và các chứng chỉ tự tích lũy như giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định của nhà trường.

Về cấu trúc chương trình, sinh viên được chuyển đổi các môn học tương đương giữa hai chương trình đào tạo và phải học chương trình đào tạo thứ hai tối đa là 80 tín chỉ.

Mức học phí các tín chỉ của chương trình đào tạo thứ hai (không tính các tín chỉ trùng nhau hoặc được công nhận tương đương giữa hai chương trình) được áp dụng mức học phí tín chỉ của cơ sở đào tạo quản lý chương trình đào tạo thứ hai.

Theo Tuổi Trẻ