Sáp nhập các trường mầm non, phổ thông quy mô nhỏ  tạo thành trường có quy mô lớn hơn hoặc trường đa cấp để giải quyết bài toán thiếu giáo viên.
 
 
 
Được biết đây là giải pháp tối ưu của Bộ GD&ĐT đề ra nhằm giải quyết bài toán thiếu nghiêm trọng giáo viên của các thành phố, xã, phường.

Mỗi xã có 1 trường mầm non, 1 Tiểu học và 1 THCS


Tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chủ trương giảm đầu mối quản lý, sắp xếp, sáp nhập thí điểm một số trường mầm non, phổ thông quy mô nhỏ thành trường quy mô lớn hoặc trường đa cấp. Đối với khối trực thuộc Sở GD&ĐT, đã tiến hành sáp nhập Trường THPT Phan Châu Trinh (TP.Đông Hà) vào Trường THPT Chế Lan Viên (H.Cam Lộ) và sáp nhập Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm vào Trường THPT Bùi Dục Tài (cùng H.Hải Lăng).
 
Các huyện, thành phố và thị xã trong toàn tỉnh đã tiến hành thí điểm sáp nhập các trường mầm non công lập trên địa bàn xã lại thành một trường mầm non công lập duy nhất, sáp nhập một số trường tiểu học và THCS thành trường đa cấp tiểu học - trung học cơ sở.
 
sáp nhập trường để giải bài toán thiếu giáo viên
 
Riêng trên địa bàn H.Hải Lăng, UBND huyện đã thực hiện phương án mỗi xã, thị trấn chỉ còn một trường mầm non công lập và một trường Tiểu học - THCS. Địa bàn huyện có 19 xã và một thị trấn, trước khi sáp nhập có 20 trường mầm non, 21 trường Tiểu học và 19 trường THCS, sau khi sáp nhập nay vẫn còn 20 trường mầm non (các điểm trường có sắp xếp lại) và 19 trường Tiểu học - THCS, trong đó có Trường Tiểu học-THCS Thiện Thành là trường thuộc 2 xã Hải Thiện và Hải Thành.
 

Thiếu giáo viên cho chương trình mới, giải pháp là gì?

 
Một cán bộ Phòng GD&ĐT Hải Lăng cho biết việc sáp nhập 40 trường Tiểu học và THCS riêng thành 19 trường Tiểu học - THCS, do 19 hiệu trưởng trường THCS làm hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng bao gồm một phó hiệu trưởng THCS và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Tiểu học. Việc sáp nhập này sẽ giảm khá nhiều nhân viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường...
 
Giáo viên cũng giảm, trong đó giáo viên tin học, công nghệ hay tiếng Anh THCS có thể dạy cho tiểu học; giáo viên âm nhạc, mỹ thuật của trường tiểu học trước đây có thể giảng dạy THCS (vì họ tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH mỹ thuật, âm nhạc...).
 
sáp nhập trường để giải bài toán thiếu giáo viên
 
Ngoài ra, số phó hiệu trưởng nhiều có thể bố trí giảng dạy một số môn/hoạt động giáo dục như hoạt động trải nghiệm (tiểu học) và hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp (cấp THCS). Như vậy, đội ngũ giáo viên có thể bổ sung cho nhau. Nếu thiếu tiết thì bố trí họ giảng dạy thêm về hoạt động trải nghiệm…
 
Do vậy, việc sáp nhập trường mang lại nhiều lợi ích như giảm đầu mối quản lý, giảm số cán bộ quản lý, nhân viên, và nhất là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên các môn tiếng Anh, công nghệ, tin học, mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, hoạt động trải nghiệm, Tổng phụ trách Đội... vì giáo viên những môn này có thể giảng dạy được cả 2 cấp.
 
 
 
Theo Thanh niên - Kênh Tuyển Sinh