Nhằm quản lý việc dạy thêm, học thêm hiệu quả, Sở GD-ĐT đã trình UBND TP quyết định mới đảm bảo lợi ích của người dạy và học trong và ngoài nhà trường.

> Hà Nội quy định mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn

> Sở GD-ĐT ban hành văn bản hướng dẫn quản lý dạy thêm học thêm

Đối với phạm vi trong nhà trường, quy định thù lao chi trả cho giáo viên đứng lớp, chi phí công tác quản lý, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, mức học phí không vượt quá mức trần theo quy định.

Về việc dạy thêm tổ chức ngoài phạm vi nhà trường, học phí đối với học thêm phải được sự đồng thuận của hai bên giáo viên và phụ huynh học sinh, công khai biên lai thu tiền rõ ràng.

Image

Nhu cầu học thêm, dạy thêm ngày một tăng đột biến

Công tác dạy và học phải đảm bảo không gây ảnh hưởng cụ thể việc giữ gìn trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy an toàn, không cản trở giao thông.

Quy định đối với học sinh học thêm ở mức vừa phải, ngoài việc học chính khóa học sinh không tham gia học thêm quá 6 tiết/môn học/tuần nghĩa là không quá 18 tiết/tuần. 

Để việc học thêm không trở thành áp lực nhưng vẫn học tập tốt, các buổi học thêm không đan xen với buổi học chính. Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ dạy và học thêm là trái quy định.

Ngoài ra học sinh được tự do chọn học giáo viên theo mong muốn, không bắt buộc thầy cô dạy trên trường môn đó phải học thêm giá viên đó.

Điều 4của thông tư 17 có quy định cụ thể:

Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

- Cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, TCNN và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

- Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Theo Người lao động