Vừa qua, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp sư phạm phải đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn. Yêu cầu này dựa trên đề án được phê duyệt bởi Thủ tường chính phủ vào năm 2017.

Xem thêm:

>>> Chương trình giáo dục mới: thừa giáo viên, ngưng tuyển mới

>>> Bộ Giáo dục đề nghị cải tạo cơ sở vật chất trường học

>>> Giáo dục Việt Nam và 10 sự kiện đáng chú ý năm 2017

Xây dựng chuyên đề, nội dung khởi nghiệp

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các trường ĐH, CĐ và TC sư phạm về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Theo đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

Bên cạnh đó, các trường phải bố trí cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Thành lập bộ phận hoặc trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cơ sở các bộ phận, phòng, ban đã có của nhà trường.

Nội dung khởi nghiệp được yêu cầu đưa vào chương trình đào tạo tại các trường Đại học

Các trường còn phải thiết lập kênh thông tin cung cấp các tài liệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các nguồn học liệu của nhà trường cho người học. Đặc biệt là khuyến khích người học đề xuất các dự án, ý tưởng với bộ phận tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp của nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ.

Hỗ trợ, phối hợp cùng với doanh nghiệp

Trường còn có nhiệm vụ phối hợp với các doanh nghiệp, mời các chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo, các buổi nói chuyện chuyên đề, các diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho người học.

Tổ chức lựa chọn các dự án, ý tưởng có tính khả thi để hỗ trợ ươm tạo tại trường hoặc kết nối đến các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư. Không dừng lại ở đó, trường còn cần quan tâm nghiên cứu hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Nội dung khởi nghiệp được yêu cầu đưa vào chương trình đào tạo tại các trường Đại học

Để thực hiện đề án này, bộ đề nghị các trường có kế hoạch triển khai và danh sách cán bộ, giảng viên phụ trách hoạt động hỗ trợ người học khởi nghiệp gửi về bộ trước ngày 30/06/2018. Trước đó, từ năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án này.

Theo Bộ GD&ĐT