Công văn của Bộ Giáo dục - Đào tạo nhắc lại trong năm 2017, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn ngay trong trường và lớp học, trong đó có vụ sập nền nhà vệ sinh, sập sàn của phòng học…

Bộ Giáo dục đề nghị cải tạo cơ sở vật chất trường học
Sập nền trường học tại Lâm Đồng trong năm 2017

Nguyên nhân chủ yếu là do các công trình trường học được xây dựng từ lâu nhưng không thực hiện việc cải tạo, bảo trì theo quy định và các cơ quan quản lý chưa làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng trường học.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo môi trường dạy và học an toàn, Bộ Giáo dục - Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tại địa phương kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng các trường học, lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo quy định hiện hành.

Đồng thời, phối hợp kiểm tra việc lập thiết kế cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp theo các tiêu chuẩn thiết kế trường học Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.

Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, UBND các tỉnh, thành phố cần kịp thời phản ánh về Bộ để phối hợp, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Thanh niên