Những trường có tỷ lệ chọi NV2 cao nhất

(NGUYỆN VỌNG 2) Liên tục cập nhật thông tin nguyện vọng 2, số lượng hồ sơ nguyện vọng 2, chỉ tiêu nguyện vọng 2, điểm chuẩn nguyện vọng 2 dự đoán khả năng đỗ trượt ... mời các bạn đón theo dõi hàng ngày

Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, nguyện vọng 2

Thông tin được cập nhật liên tục hàng ngày  - Mời các bạn đón theo dõi để có một lựa chọn tốt nhất cho nguyện vọng 2


ĐH Sài gòn thống kê cho biết, tính đến hết ngày 5 - 9, trường nhận được 11.526 hồ sơ xét tuyển, trong khi chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào trường là 2.070 chỉ tiêu. Như vậy, “tỷ lệ chọi” NV2 vào trường khá cao, theo đó, điểm chuẩn nguyện  vọng 2 vào trường cũng có thể nhỉnh hơn điểm sàn.


ĐH Thương Mại tính đến chiều 5 - 9, cho hay, trường nhận được 944 hồ sơ xét tuyển NV2. Chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào trường năm nay là 540. Như vậy, sau nửa thời gian xét tuyển NV2, trường “thừa” hồ sơ.


ĐH Huế nhận được 1.614 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2. Nhiều ngành nhận đủ và thừa hồ sơ so với chỉ tiêu. Cụ thể, Khoa Du lịch (ĐH Huế), ngành Quản trị Kinh doanh chỉ tiêu là 58 nhưng có 128 hồ sơ đăng ký xét tuyển.


Ngành Ngôn ngữ - ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế), nhận được 11 hồ sơ/6 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Trung Quốc: 33/33 (hồ sơ/chỉ tiêu).


ĐH Kinh tế (ĐH Huế) có nhiều ngành nhận được nhiều hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 hơn so với chỉ tiêu. Cụ thể: ngành Kinh tế chính trị: 14/9 (hồ sơ/chỉ tiêu); Hệ thống thông tin kinh tế: 94/44.


ĐH Nông lâm (ĐH Huế), ngành Cơ khí BQCB nông sản thực phẩm (hồ sơ/chỉ tiêu): 45/37; Bảo vệ thực vật: 29/11; Khuyến nông và phát triển nông thôn: 19/3; Chế biến nông sản: 24/18. Hệ cao đẳng, ngành Trồng trọt: 58/58; Chăn nuôi thú y: 148/53; Nuôi trồng thủy sản: 133/58; Quản lý đất đai: 146/57.


ĐH Sư phạm Hà Nội, nhận được 338 hồ sơ xét tuyển NV2 trên tổng số 310 chỉ tiêu vào trường năm nay. Cụ thể, những ngành có số hồ sơ lớn hơn chỉ tiêu là: Ngành công tác xã hội: 40/12; Giáo dục công dân: 44/31; Sư phạm Tiếng Pháp: 42/13; Sư phạm Triết học: 49/14; Giáo dục Chính trị - Giáo dục quốc phòng: 64/40.


Viện ĐH Mở thống kê nhận được 2.339 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, trong khi đó, chỉ tiêu là 650.

Học viện Bưu chính Viễn thông thống kê tại cơ sở phía Bắc có 910 hồ sơ và cơ sở phía Nam là 529 hồ sơ đăng ký xét tuyển.

ĐH Hàng hải, năm 2011, có 320 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào trường. Tính đến thời điểm này, trường nhận được 350 hồ sơ xét tuyển NV2.


Nhiều ngành ít hồ sơ đăng ký


ĐH Ngoại thương cho biết, tính đến thời điểm này, trường mới nhận được dưới 30 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào hệ đại học và 55 hồ sơ xét tuyển vào hệ cao đẳng.


ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên, tính đến 5 - 9, có 867 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2 là 1.975).


ĐH Điện lực, đến thời điểm này, nhận được 864 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 trong tổng số 990 chỉ tiêu nguyện vọng 2 của trường. Trong đó, hệ đại học chỉ có 62 hồ sơ, hệ cao đẳng “bội thu” với 802 hồ sơ.


ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) còn nhiều ngành thiếu hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 như: Sư phạm tiếng Pháp: 8/27 (hồ sơ/chỉ tiêu); Việt Nam học: 6/27; Quốc tế học: 13/24; Ngôn ngữ Nga anh: 2/25; Ngôn ngữ Hàn Quốc: 3/11.


ĐH Huế liên kết với ĐH Phú Yên, các ngành đều thiếu hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2. Cụ thể, Ngành kế toán: 2/49 (hồ sơ/chỉ tiêu); ngnàh Quản trị Kinh doanh: 1/46.


ĐH Nông lâm (ĐH Huế), ngành công nghệ và công trình nông thông: 12/35 (hồ sơ/chỉ tiêu); Khoa học nghề vườn: 13/28; Quản lý đất đai: 77/128.


ĐH Sư phạm (ĐH Huế), sư phạm tin học: 60/93 (hồ sơ/chỉ tiêu); Tâm lý học Giáo dục: 3/38; Giáo dục Chính trị: 27/79; Giáo dục chính trị - Giáo dục Quốc phòng: 7/42.


ĐH Khoa học (ĐH Huế), ngành Toán học: 22/41; Tin học: 62/131; Vật lý học: 20/54; Toán tin ứng dụng: 9/38; Văn học: 29/66; Lịch sử: 4/74; Địa chất CT và địa chất thủy văn: 17/34; Triết học: 6/58; Xã hội học: 9/43; Ngôn ngữ học: 8/37; Đông phương học: 6/47.


Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị cũng nhận được ít hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2. Cụ thể, ngành Kĩ thuật điện nhận được 1 hồ sơ/59 chỉ tiêu; ngành Trắc địa bản đồ: 2/38; công nghệ kĩ thuật môi trường: 12/32.


ĐH Thủy Lợi, tính đến hết ngày 1-9, có 175 hồ sơ nộp xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường, trong đó điểm khá thấp chỉ từ 7,5 đến 14 điểm.


ĐH Hải phòng tính đến thời điểm này cũng có 1.139 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2. ĐH Hùng Vương Phú Thọ cũng nhận được 453 hồ sơ trên 455 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào trường.


ĐH Đồng Nai, tính đến hết ngày 6 - 9, nhận được 939 hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2. Nhiều ngành có “tỷ lệ chọi” khá cao trong khi đó thời gian nộp hồ sơ còn gần 10 ngày nữa. Cụ thể, hệ đại học, ngành Sư phạm Tiếng anh khối A có 59 hồ sơ/20 chỉ tiêu và ngành Kế toán có 62 hồ sơ/47 chỉ tiêu. Hệ cao đẳng: ngành Quản trị kinh doanh chỉ tiêu là 42 nhưng đã có 125 hồ sơ đăng ký xét tuyển. Ngành kế toán có 205 hồ sơ/ 83 chỉ tiêu; Tài chính - Ngân hàng có 86 hồ sơ/28 chỉ tiêu; Sư phạm Tiếng Anh có 14 hồ sơ/2 chỉ tiêu; Sư phạm ngữ văn 46 hồ sơ/34 chỉ tiêu; Tiếng Anh có 95 hồ sơ/91 chỉ tiêu.


ĐH An Giang thống kê, có 1.180 hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, trong khi chỉ tiêu là 930. Nhiều ngành của trường, tính đến thời điểm này, có “tỷ lệ chọi” khá lớn như: Công nghệ sinh học: 130/40 (hồ sơ/chỉ tiêu); Tài chính doanh nghiệp: 24/10; Kế toán: 33/15; Phát triển nông thôn:39/20. Ở hệ cao đẳng, các ngành Sư phạm Tiếng Anh: 93/80 (hồ sơ/chỉ tiêu); Sư phạm Tin học: 163/70; Giáo dục tiểu học: 254/40.


ĐH Phú Yên, thống kê hết ngày 6-9 cho biết, nhiều ngành có “tỷ lệ chọi” 1/18 như Giáo dục tiểu học (234 hồ sơ/13 chỉ tiêu); hay “tỷ lệ chọi” 1/6 như ngành Giáo dục mầm non (186/32).


ĐH Cần Thơ nhận được khá nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, nhiều ngành bội thu hồ sơ và có “tỷ lệ chọi” cao như ngành Chăn nuôi: 249/90 (hồ sơ/chỉ tiêu); Nuôi và bảo tồn sinh vật biển: 133/50; Sư phạm Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp: 179/30; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan: 104/40; Luật: 116/15; Thông tin học: 68/32; Quản lý công nghiệp: 36/16; Bệnh học thủy sản: 35/12; Xây dựng công trình thủy: 58/34; Sư phạm Vật lý: 54/26; Tóan ứng dụng: 66/40.


Ít thí sinh rút hồ sơ


Thí sinh được rút hồ sơ đã nộp trong 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu thời hạn nộp hồ sơ của mỗi đợt đăng ký xét tuyển. Kì thi tuyển sinh 2011, ngày bắt đầu nhận hồ sơ của đợt xét tuyển thứ hai là 25- 8, kết thúc ngày 15- 9.


Dù đã sắp đến hạn rút hồ sơ nhưng theo thống kê của nhiều trường, đến thời điểm này, vẫn rất ít thí sinh rút hồ sơ.


ĐH Luật TPHCM cho hay, hết ngày 6 - 9, nhận được 554 hồ sơ xét tuyển VN2. Trong đó, chỉ có 19 thí sinh rút hồ sơ. Số thí sinh tham gia xét tuyển có tổng điểm ba môn dao động từ 13 - 22,5 điểm.


ĐH An Giang cho biết, trong tổng số 1.180 hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường, có 39 thí sinh rút hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2.


ĐH Mỏ- Địa chất, đến chiều 5 - 9, nhận được 1.572 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, trong đó chỉ có 10 thí sinh rút hồ sơ.


ĐH Thương Mại, đến chiều 6 - 9, có 1.106 hồ sơ đăng ký, nhiều gấp đôi so với chỉ tiêu (540). 51 thí sinh rút hồ sơ.


Một số trường cho biết, nhiều thí sinh do chưa tìm hiểu kĩ nên đăng ký sai ngành, sai khối thi. ĐH Ngân hàng TPHCM cho biết, tính đến chiều 5-9, hơn 20 hồ sơ không hợp lệ.

 

Tin cập nhật ngày 14/09: Còn hàng ngàn chỉ tiêu nguyện vọng 2

Chỉ còn 1 ngày nữa là hết hạn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 (15-9) nhưng nhiều trường đại học (ĐH) còn cả nghìn chỉ tiêu NV2 đợi thí sinh. Thậm chí, có ngành đến thời điểm này vẫn chưa có hồ sơ nào.Theo thống kê của ĐH Thái Nguyên, tính đến thời điểm này trường nhận được 2.860 chỉ tiêu NV2. So với hơn 5.000 chỉ tiêu NV2 thì trường vẫn còn thiếu hơn 2.000 chỉ tiêu.ĐH Công nghiệp Quảng Ninh nhận được 257 hồ sơ xét tuyển NV2 (chỉ tiêu là 660). Như vậy, trường vẫn thiếu 400 hồ sơ. Tương tự, hệ cao đẳng mới nhận 250 hồ sơ xét tuyển NV2 trong tổng số 1.050 chỉ tiêu. Trường vẫn thiếu tổng số 1.200 hồ sơ xét tuyển NV2.

ĐH Công nghiệp Việt Trì thống kê lượng hồ sơ hệ đại học là 183 (650chỉ tiêu xét tuyển). Tuy nhiên, ở hệ cao đẳng, trường mới chỉ có 983 hồ sơ trong tổng số 1.500 chỉ tiêu.ĐH Hồng Đức thống kê đến 10-9, trường nhận được 1.361 hồ sơ trong đó có 34 thí sinh rút hồ sơ. Năm nay, trường có 1.010 chỉ tiêu hệ đại học và 940 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Như vậy, trường còn đợi khoảng 1.000 thí sinh.Trong khi nhiều trường thiếu hồ sơ xét tuyển NV2 thì nhiều trường tính đến thời điểm này cũng vừa đủ. ĐH Tây Bắc thống kê đến 12-9 cho biết, có 1.194 hồ sơ nộp xét tuyển NV2, trong khi chỉ tiêu là 1.000 và có 5 hồ sơ rút.Viện ĐH Mở Hà Nội tính đến hết ngày 11-9 có 3.054 hồ sơ trong tổng số 1.150 chỉ tiêu của ĐH và CĐ.

ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tính đến thời điểm này cũng nhận được 1.266 hồ sơ xét tuyển NV2.

ĐH Quảng Bình tính đến thời điểm này có 433 hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường trong khi đó tổng chỉ tiêu năm nay là 1.020. Như vậy, còn tới gần 1.000 cơ hội cho các thí sinh.Nhiều ngành có nguy cơ đóng cửaTrong khi một vài ngành thuộc khối kinh tế khấm khá về số hồ sơ xét tuyển NV2 thì một số ngành khoa học cơ bản, xã hội nhân văn của các trường đặc biệt là các đại học vùng mới chỉ nhận được một vài hồ sơ.ĐH An Giang cho biết, nhiều ngành mới chỉ có vài hồ sơ xét tuyển như: Kế toán: 1/15 (hồ sơ/chỉ tiêu); Sư phạm Hóa học: 4/35; Sư phạm Vật lý: 7/35; Sư phạm Lịch sử: 4/15; Sư phạm Địa lý: 4/30; Giáo dục chính trị: 4/25.Những ngành của ĐH An Giang mà có số hồ sơ xét tuyển NV2 khấm khá như: Công nghệ thực phẩm: 26/40 (hồ sơ/chỉ tiêu); Công nghệ Kĩ thuật môi trường: 39/60; Tài chính doanh nghiệp: 25/10; Quản trị kinh doanh: 17/15;Ngành Tài chính Ngân hàng: 18/15; Sư phạm Ngữ văn: 17/40; Ngôn Ngữ Anh: 11/10; Giáo dục tiểu học: 46/44.Ở hệ cao đẳng của ĐH An Giang lượng hồ sơ xét tuyển NV2 tạm đủ so với chỉ tiêu. Cụ thể, Ngành Sư phạm Tiếng Anh: 96/83; Giáo dục thể chất: 27/27; Giáo dục tiểu học: 267/40; Sư phạm Tin học: 179/70.ĐH Quảng Bình thống kê cho biết, có nhiều ngành giờ mới nhận được một vài hồ sơ, có ngành còn chưa nhận được hồ sơ nào.Cụ thể, Ngành công nghệ thông tin: 0/40 (hồ sơ/chỉ tiêu); Sư phạm Vật lý: 2/40; Ngôn ngữ Anh: 4/40; Quản trị kinh doanh: 3/50; Nuôi trồng thủy sản: 4/50.Ở hệ cao đẳng của ĐH Quảng Bình: Ngành Quản trị kinh doanh: 8/50; Công nghệ kĩ thuật điện- Điện tử: 3/30; Công nghệ kĩ thuật Giao thông: 1/30; Công nghệ thông tin: 4/30.Theo thống kê của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia HN) cho biết, tính đến thời điểm này nhiều ngành khoa học cơ bản của trường chỉ nhận được vài hồ sơ.Cụ thể, Ngành Khoa học vật liệu: 5/20 (hồ sơ/chỉ tiêu); Địa lý: 5/30; Địa chất: 11/30; Công nghệ hạt nhân: 3/25; Khoa học vật liệu: 5/20.Những ngành khác của trường gần đủ so với chỉ tiêu như: Ngành Toán học: 63/80; Toán tin ứng dụng: 53/70; Vật lý: 14/25; Khí tượng- Thủy văn- Hải dương học: 23/75; Địa chính: 29/10; Quản lý Tài nguyên thiên nhiên: 29/30.ĐH Phú Yên cũng nhiều ngành chỉ có vài hồ sơ như: Sư phạm Lịch sử: 7/29; Văn học: 5/22; Việt Nam học: 3/35; Sinh học: 6/22; Công nghệ kĩ thuật Điện- Điện tử: 1/37.Những ngành của ĐH Phú Yên có lượng hồ sơ đăng ký cao hơn chỉ tiêu như: Sư phạm Giáo dục tiểu học: 28/18 (hồ sơ/chỉ tiêu).Ở hệ cao đẳng: ngành Giáo dục tiểu học: 245/13 (tỷ lệ chọi gần 1/20); Giáo dục mầm non: 207/32; Sư phạm Tiếng Anh: 43/37; Kế toán: 42/39; Quản trị kinh doanh: 27/21.

 

Điểm chuẩn, điểm chuẩn NV2, điểm chuẩn nguyện vọng 2, điểm chuẩn ĐH

Đăng ký nhận điểm chuẩn ĐH qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh ( Nguồn Tienphong)

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Những trường có tỷ lệ chọi NV2 cao nhất, nguyen vong 2, chi tieu nguyen vong 2, diem chuan nguyen vong 2, ty le choi nguyen vong 2, xet tuyen nguyen vong 2, diem chuan nguyen vong 2 dai hoc kinh te, diem chuan nguyen vong 2 dai hoc mo, diem chuan nguyen vong 2 dai hoc tai chinh marketing

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Vấn nạn hội phụ huynh lạm thu

TS Vũ Thu Hương, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội, cho rằng cần dẹp bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh bởi đây chính là nơi tiếp tay cho lạm thu trong trường học.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017