Đại học Kiến trúc Tp.HCM công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2

Tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, điểm chuẩn NV2 hai ngành tại cơ sở TP.HCM tăng mạnh so với điểm sàn xét tuyển.

Trong đó, điểm chuẩn ngành kỹ thuật xây dựng tăng đến 6 điểm và ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng tăng 4 điểm so với điểm.

Trong khi đó điểm chuẩn tại cơ sở TP Đà Lạt chỉ bằng điểm sàn xét tuyển.

Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi nhóm đối tượng cách nhau 1 điểm, cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn  NV2

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

Tại cơ sở TP.HCM

 

 

 

Kĩ thuật xây dựng

D580208

A

21

Kĩ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

A

19

Tại cơ sở TP Đà Lạt

 

 

 

Kĩ thuật xây dựng

D580208

A

14

Thí sinh trúng tuyển NV2 vào các ngành tại TP.HCM làm thủ tục nhập học vào ngày 22-9 tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Thí sinh trúng tuyển NV2 vào cơ sở tại TP Đà Lạt làm thủ tục nhập học vào ngày 22-9 tại địa chỉ số 6 Lý Thường Kiệt , phường 9, TP Đà Lạt.

Theo Đại học Kiến Trúc Tp.HCM