Đại học Đà Nẵng xét tuyển nguyện vọng 2 ngành bác sĩ đa khoa

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển bổ sung năm 2014, bậc đại học, hệ đào tạo chính quy tổ chức đào tạo tại KHOA Y DƯỢC (Mã trường DDY):

-  Ngành : BÁC SĨ ĐA KHOA (mã ngành D720101, chỉ tiêu 50)
-  Hình thức tuyển sinh : xét tuyển theo kết quả thi 3 chung (Khối B) của Bộ giáo dục và Đào tạo) năm 2014.
-   Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển: từ 23 trở lên.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thủ tục nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 27/8/2014 đến hết ngày 15/9/2014.
2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
-  Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.

3. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện và chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:
BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Lưu ý:
- Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp trong khoảng thời gian từ ngày 27/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014;
- Thí sinh không được hoàn trả lệ phí ĐKXT khi rút hồ sơ;
- Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến Đại học Đà Nẵng để rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp. Người được ủy quyền đến rút hồ sơ đăng ký xét tuyển phải mang theo giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của mình.

TTTS, http://thongtintuyensinh.vn/Co-hoi-cho-cac-thi-sinh-khoi-B-vao-nganh-Bac-si-da-khoa_C212_D10586.htm#.VAOYdKOdcf0