Một số ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1, bộ Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM đề xuất đã được Bộ GD-ĐT cho phép điều chỉnh.

sách giáo khoa tiếng việt 1 bộ cánh diều

Một bài đọc được thay thế cho bài đọc ở sách giáo khoa Tiếng Việt 1 của bộ Cánh Diều

Theo thông tin Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM vừa đăng tải, tài liệu điều chỉnh được Bộ GD-ĐT cho phép đính kèm công văn số 5240 của Bộ GD-ĐT do ông Nguyễn Hữu Độ - thứ trưởng Bộ GD-ĐT - ký ngày 3-12.

Theo đó, Bộ GD-ĐT cho biết do phản ánh về việc sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 (hội đồng thẩm định) rà soát, kiểm tra và có kết luận cụ thể các nội dung theo quy định.

Hội đồng thẩm định đã thực hiện rà soát tổng thể nội dung sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều, xem xét nghiên cứu các nội dung phản ánh của dư luận; tổ chức đối thoại với tác giả và nhà xuất bản để thống nhất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung; tổ chức thẩm định bản mẫu theo quy định.

Tài liệu thay thế gồm 2 phần:

Phần 1 có 11 bài đọc thay thế cho 11 bài trong sách giáo khoa bị cho là không phù hợp.

Phần 1 bài tập đọc Ve và gà được thay bằng bài Bờ Hồ, còn phần 2 của bài này được thay bằng bài Chăm bà. Bài Quạ và chó được bổ sung thêm bài Phố Thợ Nhuộm. Bài Cua, cò và đàn cá (cả 2 phần) được thay bằng 2 bài đọc khác là Kết bạnHồ sen.

Phần 1 và 2 của bài Hai con ngựa có thể thay bằng 2 bài Mẹ thật là ấmNắng sớm trên biển. Hai phần bài đọc Lừa, thỏ và cọp được bổ sung vào tài liệu 2 bài: Bạn của HàÔng bà em. Với sách giáo khoa tiếng Việt tập 2 của bộ sách này cũng có 2 bài thay thế là MưaLịch bàn

Ở phần chỉnh sửa từ ngữ - câu, những từ/cụm từ gây phản ứng trong thời gian qua như "quà... quà", "hí hóp", "thở hí hóp", "nhá dưa"... đều được điều chỉnh bằng cách bỏ hẳn trong bài. Từ "dưa đỏ" gây tranh cãi về ngôn ngữ địa phương được thay thế bằng từ "quả dưa", "gà nhép" được thay bằng "gà nhí", "nom" được thay bằng từ "trông"...

Trong văn bản, Bộ GD-ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM khẩn trương thực hiện cung cấp tài liệu này đến đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh tiểu học đang sử dụng sách giáo khoa môn tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều đảm bảo kịp thời với hình thức cung cấp phù hợp, thuận tiện cho người sử dụng và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GD-ĐT (qua Vụ Giáo dục tiểu học).

> Điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1

> Chỉnh sửa sách giáo khoa lớp 1 quá sơ sài, đối phó dư luận?

Theo Tuổi Trẻ