Sở Y tế Lâm Đồng cho biết Sở GD-ĐT, UBND các địa bàn trong tỉnh lập danh sách trẻ em từ 3 - 18 tuổi để tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.

hoạt động giảng dạy

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Đà Lạt

Ngày 29.10, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản đề nghị Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh khẩn trương thống kê danh sách trẻ em từ 3 - 18 tuổi để chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Giáo dục, Phòng LĐ-TB-XH; các trường học, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn, công an địa phương và trạm y tế xã, phường, thị trấn thống kê số lượng và lập danh sách toàn bộ số trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi từ 3 - 12 tuổi, 12 - 16 tuổi, 16 - 18 tuổi, để tiến hành tiêm ngay khi được Bộ Y tế phân bổ vắc xin (ưu tiên lập danh sách nhóm từ 12 - 18 tuổi, kể cả các em không đi học).

Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị danh sách trẻ em được gửi về sở này trước 17 giờ ngày 1.11. Căn cứ vào danh sách đó, Sở Y tế Lâm Đồng sẽ phân bổ vắc xin về cho các địa phương để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

TP.HCM: Học sinh tiêm vắc xin Covid-19 có thể đến trường sau 5 tuần

TP.HCM: Sinh viên trường đại học cần tuân thủ điều gì khi đến trường?

Theo Thanh Niên