KOICA thí điểm chứng chỉ nghề quốc gia Việt Nam

Ngày 26/3, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tổ chức thí điểm kỳ thi chứng chỉ nghề quốc gia Việt Nam tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với sự hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật của KOICA, kỳ thi sẽ diễn ra đến 12/4 và được tổ chức thí điểm tại 3 điểm trường tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vinh.

KOICA thí điểm chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ông Kim Syk Hyun, Phó Đại diện Văn phòng KOICA tại Việt Nam cho biết, trong hai năm (2012-2013), KOICA hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu USD triển khai dự án “Xây dựng đánh giá chứng chỉ nghề quốc gia” với các hoạt động như cử chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chứng chỉ nghề và tập huấn cho cán bộ Việt Nam.

Hoàn thiện thệ thống chứng chỉ nghề và quy định liên quan

Từ tháng 2/1012, các chuyên gia KOICA đã giúp Việt Nam trong việc so sánh, phân tích, hoàn thiện hệ thống chứng chỉ nghề và các quy định liên quan đến chứng chỉ nghề, giúp thành lập và vận hành cơ quan quản lý đánh giá chứng chỉ nghề cũng như tư vấn các chế tài liên quan. Các chuyên gia Hàn Quốc đã tìm hiểu tình hình và thực trạng của các cơ sở đào tạo nghề và đưa ra các tiêu chí đánh giá mẫu theo các loại chứng chỉ nghề phù hợp nhất. Qua các khóa đào tạo tại Hàn Quốc, các cán bộ của Việt Nam cũng đã được tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống đánh giá chứng chỉ nghề của Hàn Quốc.

Hệ thống đánh giá chứng chỉ nghề quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả, nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực kỹ thuật, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và đặc biệt là thông qua đó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Việt Nam đang thực hiện mục tiêu trở thành một quốc gia có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2020, vì vậy, việc tập trung phát triển nguồn tài nguyên con người có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Những năm gần đây, KOICA đã có nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Điển hình như hỗ trợ trường Cao đẳng nghề công nghiệp Huế về hệ thống máy tính và bộ vi xử lý; hỗ trợ trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, Cao đẳng Công nghiệp Phú Yên xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực.

Theo Báo Tin Tức