Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM

Đại học Quốc Gia TPHCM
(Vietnam National University, Ho Chi Minh City)
Thành lập năm: 1995
Địa chỉ:phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Học phí

Khoa Y – ĐHQG đào tạo sinh viên trong 6 năm theo chương trình đổi mới, tiên tiến và chú trọng thực hành tại các bệnh viện, cộng để đào tạo ra những lương y đầy đủ kinh nghiệm và tố chất cho xã hội. Học phí dự kiến năm 2017 đối với sinh viên chính quy đại trà là 10.070.000 đồng (theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015).