Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên

(Dữ liệu đang cập nhật)
Thành lập năm: 2011
Tỉnh thành:Thái Nguyên
Địa chỉ:Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Thông tin liên hệ

Khoa Quốc Tế – Đại học Thái Nguyên

Đ/c: Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên | Email: kqt@istn.edu.vn; Tel: 02083 549.188