Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên

(Dữ liệu đang cập nhật)
Thành lập năm: 2011
Tỉnh thành:Thái Nguyên
Địa chỉ:Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Học phí

Học phí năm học đầu tiên được tính theo hệ niên chế, tức là sinh viên đóng 1.400.000đ/ tháng x 10 tháng
Từ năm thứ 2 trở đi, sinh viên đóng tiền theo hệ thống đào tạo tín chỉ là 467.000đ/ tín chỉ (trừ tín chỉ giáo dục thể chất là 240.000đ/ tín chỉ)

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

(mã tổ hợp xét tuyển)

Chỉ tiêu 2018

Học phí


 

Theo điểm thi THPT QG

Theo học bạ THPT

1

Kinh doanh Quốc tế 

7340120

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

40

40

467.000đ/ tín chỉ

2

Quản trị kinh doanh

7340101

20

20

467.000đ/ tín chỉ

3

Kế toán - Tài chính

7340301

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D96: Toán, Tiếng Anh, KHXH

20

20

467.000đ/ tín chỉ

4

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

B01: Toán, Hóa học, Sinh học

D84: Toán, GDCD, Tiếng Anh

D15: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

20

20

467.000đ/ tín chỉ