Mã trường: DTQ

Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên

Tên tiếng Anh: Dữ liệu đang cập nhật

Thành lập năm: 2011

Địa chỉ: Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chương trình đào tạo

Các ngành đào tạo đại học:

- Kinh Doanh Quốc Tế
- Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
- Kế Toán Kiểm Toán Quốc Tế
- Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường Quốc Tế

Các ngành đào tạo đại học:

- Kinh Doanh Quốc Tế
- Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
- Kế Toán Kiểm Toán Quốc Tế
- Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường Quốc Tế

Tin xem nhiều