>> Giáo dục, tuyển sinh, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, học đường

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

  • Số 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
  • ĐT: 04.38343239; Fax: 04.38343239;
  • Website: http://www.vya.edu.vn

Giới thiệu Học viện thanh thiếu niên Viêt Nam

Năm 1995, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đựoc thành lập trên cơ sở tổ chức lại hệ thống đào tạo, nghiên cứu và thông tin khoa học của Trung ương Đoàn. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được tổ chức lại dựa trên cơ sở hợp nhất 3 thành viên là: Trường cao cấp thanh niên, Viện nghiên cứu thanh niên, Phân viện miền Nam.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Năm 2001, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trình Bộ chính trị phê duyệt đề án hoàn thiện Bộ máy tổ chức cua Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam theo hướng thống nhất quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học về các vấn đề thanh thiếu nhi, phục vụ đắc lực hơn cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Từ năm 2001 đến nay, Trung ương Đoàn và Học viện đã tập trung đầu tư và nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng nhiên cứu và phục vụ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện chương trình đào tạo, từng bước đưa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hoà nhập vào hệ thống giáo dục Đại học quốc dân.

Các chuyên ngành đào tạo tại Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi
- Công tác thanh thiếu niên D760102 C,D1
- Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước D310202 C,D1
- Công tác xã hội D760102 C,D1


- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cán bộ làm công tác chính trị, xã hội theo hướng đào tạo lãnh đạo trẻ, có trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên các cấp và các cơ quan trong hệ thống chính trị.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Học viện không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học năm 2013 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Học viện xét và cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện và được xét ở khu Nội trú của Học viện.

- Sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, được xét ưu tiên và miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước.

Theo Học viện thanh thiếu niên Việt Nam