Mã trường: HVQ

Học Viện Quản Lý Giáo Dục

NAEM

Tên tiếng Anh: National Academy of Education Management

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội

Tỉnh thành: Hà Nội

Học phí

Ngành, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển năm 2018:

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú/tín chỉ

1

Giáo dục học

7140101

100

A00; B00; C00; D01

Miễn học phí

2

Quản lý giáo dục

7140114

200

A00; A01; C00; D01

Miễn học phí

3

Tâm lý học giáo dục

7310403

200

A00; B00; C00; D01

Miễn học phí

4

Kinh tế giáo dục

 

100

A00; A01; D01; D10

Đóng học phí theo quy định

5

Công nghệ thông tin

7480201

200

A00; A01; A02; D01

Đóng học phí theo quy định

6

Quản trị Văn phòng  (Dự kiến)

7340406

100

A00; A01; C00; D01

Đóng học phí theo quy định

 

TỔNG SỐ

 

900

 

 

Tin xem nhiều