Học Viện Ngoại Giao

DAV
(Diplomatic Academy of Vietnam)
Thành lập năm: 1959
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ: 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy hệ tiêu chuẩn:
Về mức học phí đối với đại học chính quy, Nhà trường dự kiến sẽ thu mức học phí theo quy định hiện nay, cụ thể là 670.000 đồng/ sinh viên/ tháng (tức là 6.700.000 đồng/ sinh viên/ năm). Và mức học phí sẽ tăng 10% theo từng năm học.

Thông tin Học phí năm học 2016- 2017

                                                                                                   

Đối tượng Sinh viên

HK I 2016-2017

HK II 2016 - 2017

Đại học/ Liên thông

3.350.000

3.350.000

Chất Lượng Cao

10.000.000

10.000.000

Tiếng anh CLC

12.500.000

12.500.000