Học Viện Ngân Hàng

HVNH
(Banking Academy)
Thành lập năm: 1961
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 12, đường Chùa Bộ

Học phí

Học phí năm 2020 của Học Viện Ngân Hàng

+ Hệ Đại học chính quy: 9,8 triệu/ năm

+ Cử nhân quốc tế CityU, Hoa Kỳ:* Đối với sinh viên học tập 03 năm tại Học viện Ngân hàng và năm cuối học tại ĐH CityU (mã ngành: NHH 7340101_IU) học phí 120 triệu đồng cho 03 năm đầu học tại Việt Nam, học phí năm cuối tại trường ĐH CityU, Seattle (Hoa Kỳ) khoảng 580 triệu đồng (sinh viên tốt nghiệp được cấp 02 bằng của Đại học CityU và Học viện Ngân hàng).
* Đối với sinh viên học tập 04 năm tại Học viện Ngân hàng (mã ngành: NHH 7340101_IV) học phí khoảng 160 triệu (sinh viên tốt nghiệp được cấp 01 bằng của Học viện Ngân hàng).

+ Cử nhân quốc tế Sunderland, Vương quốc Anh:

*Đối với sinh viên học 3 năm tại Học viện Ngân hàng + 1 năm tại nước ngoài: khoảng 175 triệu cho 3 năm tại Học viện Ngân hàng, học phí năm cuối tại trường Đại học Sunderland (Anh) khoảng 330 triệu đồng.

*Đối với sinh viên học 4 năm tại Học viện Ngân hàng: khoảng 315 triệu cho 4 năm tại Học viện Ngân hàng.

+ Cử nhân chương trình Việt- Nhật: học phí khoảng 108 triệu/4 năm học tại Học viện Ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp khi đủ chứng chỉ chuẩn Nhật Bản sẽ được Học viện O'Hara hỗ trợ chuyển tiếp học bậc cao hơn hoặc làm việc tại Nhật Bản.+ Chương trình Chất lượng cao: học phí khoảng 120 triệu cho 4 năm học tại Học viện Ngân hàng.