Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

ACTVN
(Academy of Cryptography techniques)
Thành lập năm: 1995
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Học phí

Địa điểm đào tạo:

+ Cơ sở 1: Số 141, đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

+ Cơ sở 2: Số 17A, đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Học phí: 9,600,000 VNĐ/năm học (tương đương 275,000 VNĐ/tín chỉ);

- Học bổng: 10% số sinh viên có thành tích học tập cao nhất được cấp học bổng bằng mức 100% học phí;