Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

ACTVN
(Academy of Cryptography techniques)
Thành lập năm: 1995
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Các ngành đào tạo

TT Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn 
1
Các ngành đào tạo đại học          
1.1
Công nghệ thông tin 7480201 200 A00 A01 D90
1.2
An toàn thông tin 7480202 420 A00 A01 D90
1.3
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 100 A00 A01 D90