Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )

PTIT
(Posts and Telecommunications Institute of Technology)
Thành lập năm: 1953
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

  • Học phí trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2018 – 2019: khoảng 16,0 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành học;
  • Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và công bố công khai vào đầu mỗi năm học.