Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )

PTIT
(Posts and Telecommunications Institute of Technology)
Thành lập năm: 1953
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giới thiệu

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 • 07/09/1953: Thành lập trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện
 • 17/09/1966: Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện RIPT
 • 08/04/1975: Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện ERIPT
 • 28/05/1988: Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II (PTTC2)
 • 11/07/1997: Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) bao gồm:  Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bư­u điện.
 • 17/09/1997: Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ BCVT
 • 22/3/1999: Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT trực thuộc Học viện
 • 1/7/2014: Học viện được điều chuyển từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ với vị thế là trường đại học, trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 • 07/09/1953: Thành lập trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện
 • 17/09/1966: Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện RIPT
 • 08/04/1975: Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện ERIPT
 • 28/05/1988: Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II (PTTC2)
 • 11/07/1997: Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) bao gồm:  Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bư­u điện.
 • 17/09/1997: Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ BCVT
 • 22/3/1999: Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT trực thuộc Học viện
 • 1/7/2014: Học viện được điều chuyển từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông,...