Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân

PAPPV
(Political Academy of the People's Police of Vietnam)
Thành lập năm: 2014
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Địa chỉ: Số 29 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Học phí

Miễn học phí