Học viện cán bộ TPHCM

HCA
(Ho Chi Minh Cadre Academy)
Thành lập năm: 1985
Địa chỉ:324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh

Học phí

Hiện tại học phí của trường thu theo số tín chỉ của các bạn sinh viên đăng kí, trung bình một sinh viên mỗi học kỳ đóng từ 6 đến 8 triệu cho 1 học kỳ ứng với số tín chỉ mà các bạn sinh viên đăng ký.