Học viện cán bộ TPHCM

HCA
(Ho Chi Minh Cadre Academy)
Thành lập năm: 1985
Địa chỉ:324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh

Các ngành đào tạo

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Chính trị học 7310201 52 96 C00 C01 C03 C04
Khoa học xã hội và hành vi
1.2
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 53 98 C00 C01 C03 C04
Khoa học xã hội và hành vi
1.3
Quản lý nhà nước 7310205 54 100 A00 A01 C00 D01
Khoa học xã hội và hành vi
1.4
Luật 7380101 133 247 A00 A01 C00 D01
Pháp luật
1.5
Công tác xã hội 7760101 58 109 C00 C14 D01 D14
Dịch vụ xã hội