>> Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, học đường

Giáo viên nhận xét học sinh bằng lời trực tiếp khi kiểm tra miệng và các hoạt động học tập ở mỗi bài học.

Về đánh giá học sinh bằng nhận xét đối với môn Toán và Tiếng Việt, giáo viên nhận xét học sinh bằng lời trực tiếp khi kiểm tra miệng và các hoạt động học tập ở mỗi bài học.

***Rắc rối việc nhận xét thay cho điểm

Giáo viên thường xuyên quan sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh để có lời khen ngợi, động viên hoặc gợi ý, hỗ trợ kịp thời và có những lời nhận xét riêng với từng em khi cần thiết. Ở trên lớp, giáo viên có thể nhận xét chung, nhấn mạnh những lỗi hoặc sai sót mà các em dễ mắc phải; biểu dương những bài làm tốt và cũng cần khen để động viên khích lệ những học sinh có tiến bộ, lưu ý không chê trách và so sánh học sinh này với học sinh khác.

Hà Nội hướng dẫn nhận xét lớp 1

Hà Nội: Đánh giá bằng điểm kết hợp nhận xét

Nhận xét trên lớp qua bài luyện tập trên vở, bài kiểm tra viết (dưới 20 phút), giáo viên cần làm: Khi phát hiện lỗi trong mỗi bài, dùng bút mực đỏ chữa một vài lỗi cơ bản; còn lại, gạch chân những chỗ sai hoặc chưa chuẩn nhằm giúp học sinh nhận biết lỗi và rút kinh nghiệm với những lỗi tương tự; ghi Đ (khi học sinh làm đúng), ghi S (khi học sinh làm sai) đối với môn Toán. Đối với môn Tiếng Việt, một số bài tập cũng có thể ghi Đ (đúng), S (sai). Ngoài ra, môn Tiếng Việt cần căn cứ theo yêu cầu đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng để nhận xét riêng từng phân môn.

Đối với việc ghi nhận xét vào thời điểm cuối tuần, cuối tháng và cuối học kỳ, Sở yêu cầu nội dung nhận xét ngắn gọn, tập trung vào việc đánh giá năng lực nhận thức, ý thức học tập, rèn luyện, sự tự tin trong giao tiếp của học sinh với bạn bè... và đặc biệt chỉ ra được sự tiến bộ và mặt nào học sinh cần cố gắng hơn trong tuần hoặc trong giai đoạn.

Giáo viên chủ nhiệm lập "Sổ theo dõi học tập môn Toán, Tiếng Việt lớp 1" ghi chép nhận xét từng học sinh, ddành cho mỗi học sinh một trang riêng, xếp theo thứ tự danh sách lớp.

Đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét

Sở cũng đề nghị các trường cho điểm bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và kiểm tra định kì cuối năm học đối với môn Toán và môn Tiếng Việt. Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các bài kiểm tra.

Cũng trong Hướng dẫn, Giám đốc Sở Nguyễn Hữu Độ lưu ý, không dùng điểm số để đánh giá năng lực nhận thức và kết quả học tập  hàng ngày của học sinh  dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả cho điểm thưởng). Không cho điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kì giữa kì I, điểm kiểm tra định kì giữa kì II.

Đối với các môn học khác, đánh giá bằng nhận xét, xét lên lớp, xếp loại giáo dục và xét khen thưởng theo Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Theo P.Hà, VOV