Sáng ngày 8/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - đợt 1 bước vào môn thi Vật lý, thời gian làm bài 50 phút với 40 câu trắc nghiệm.

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ- KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp gợi ý đáp án môn Vật lý THPT 2021 (đầy đủ 24 mã đề) từ các thầy cô ở nhiều địa phương để quý phụ huynh và thí sinh tham khảo. 

Mã đề 201

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 1

Mã đề 202

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 2

Mã đề 203

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 3

Mã đề 204

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 4

Mã đề 205

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 5

Mã đề 206

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 6

Mã đề 207

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 7

Mã đề 208

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 8

Mã đề 209

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 9

Mã đề 210

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 10

Mã đề 211

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 11

Mã đề 212

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 12

Mã đề 213

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 13

Mã đề 214

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 14

Mã đề 215

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 15

Mã đề 216

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 16

Mã đề 217

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 17

Mã đề 218

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 18

Mã đề 219

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 19

Mã đề 220

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 20

Mã đề 221

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 21

Mã đề 222

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 22

Mã đề 223

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 23

Mã đề 224

Gợi ý đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ mã đề - Ảnh 24

(Lưu ý: Những đáp án trên đây chỉ mang tính chất tham khảo).

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2021

hình thức tuyển sinh

CẬP NHẬT TIN TỨC THI TỐT NGHIỆP THPT 2021 MỚI NHẤT - TẠI ĐÂY

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp