Học phí Đại học năm 2019-2020 dự đoán sẽ tiếp tục tăng dựa trên Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

Học phí khối ngành Ngoại ngữ của các trường Đại học trong nước

Học phí đại học có thể sẽ tăng vào năm 2019-2020

Học phí Đại học năm 2019-2020 được dự đoán sẽ tăng

Học phí giữ ổn định đối với các trường đã tự chủ kinh phí

Với các trường này, mức trần học phí năm học 2019 - 2020 vẫn được giữ ổn định như năm học 2018 – 2019. Cụ thể như sau:

- Khối ngành, chuyên ngành đào tạo:

+ Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản mức học phí năm học 2019 - 2020 là 1.850.000 đồng/tháng.

+ Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch mức học phí năm học 2019 - 2020 là 2.200.000 đồng/tháng.

+ Y dược mức học phí năm học 2019 - 2020 là 4.600.000 đồng/tháng.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã trao quyền tự chủ, tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư cho 23 trường đại học, trong đó có: Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Đại học Y Cần Thơ…

Học phí tăng đối với các trường chưa tự chủ kinh phí

Với các trường này, mức trần học phí tăng đến 10,16%/tháng. Cụ thể như sau:

So sánh mức học phí Đại học năm 2019-2020 với năm 2018-2019

So sánh mức học phí Đại học năm 2019-2020 với năm 2018-2019

Với mức trần học phí do Chính phủ quy định ở trên, mức học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy tại trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng lên 17.500.000 đồng/sinh viên/năm vào năm học tới, tăng 500.000 đồng/sinh viên/năm so với năm học trước (theo Quyết định 521/QĐ-TTg).

Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng tăng mức thu học phí bình quân tối đa năm học 2019 - 2020 lên 20.400.000 đồng/sinh viên/năm, tăng 1.200.000 đồng so với năm học trước (theo Quyết định 455/QĐ-TTg)…

Trên đây là quy định mức trần học phí đại học trong năm học 2019 - 2020. Đây chỉ là mức tối đa do Chính phủ quy định, mức học phí cụ thể sẽ do từng trường ấn định, đảm bảo không cao hơn mức tối đa nêu trên. 

Theo Thời báo Chứng khoán Việt Nam