>> Giáo dục, du học, tuyển sinh, hướng nghiệp, học đường

Kỳ thi tuyển sinh năm 2014, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển 2.850 chỉ tiêu, trong đó bậc ĐH tuyển 2.750 chỉ tiêu.

Như vậy so với năm 2013, chỉ tiêu dự kiến năm 2014 của trường tăng đến 1.200 chỉ tiêu. Trong đó bậc ĐH tăng 1.350 chỉ tiêu và bậc CĐ giảm 150 chỉ tiêu tuyển sinh.

Điểm mới tuyển sinh 2014 trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM: Bổ sung D1, thay đổi cách tính điểm chuẩn

Điểm mới trong tuyển sinh năm 2014 của trường là việc bổ sung khối thi D1 vào tất cả các ngành vốn chỉ tuyển sinh khối A, A1 của những năm trước đây.

Một điểm thay đổi nữa trong phương thức tuyển sinh của trường năm 2014 là việc thay đổi cách xác định điểm chuẩn. Theo đó, thay vì lấy điểm chuẩn theo ngành, năm 2014 trường sẽ lấy điểm chuẩn theo khối thi chung cho tất cả các ngành, trừ ngành ngôn ngữ Anh (tuyển sinh theo ngành ngay từ đầu).

Điểm mới tuyển sinh 2014 trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

Điểm mới tuyển sinh 2014 trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

Việc xét phân ngành học (trừ ngành ngôn ngữ Anh) đối với các ngành căn cứ vào chỉ tiêu phân ngành, nguyện vọng và kết quả học tập sau ba học kỳ đầu của khóa học.

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu dự kiến

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2750

Tài chính - ngân hàng

D340201

A, A1, D1

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

 

Kế toán

D340301

A, A1, D1

 

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1, D1

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Tài chính - ngân hàng

C340201

A, A1, D1

100


Bậc ĐH trường tổ chức thi tuyển theo lịch chung của Bộ GD-ĐT. Bậc CĐ nguyện vọng 1, thi khối A, A1, D1 theo đề thi chung ĐH của Bộ GD-ĐT và xét tuyển NV2 (đối với thí sinh không đạt điểm tuyển NV1 ĐH) trên cơ sở NV1 CĐ chưa đủ chỉ tiêu.

Năm 2014, trường có 100 chỉ tiêu liên thông ĐH cho tất cả các ngành. Điểm chuẩn hệ liên thông được xác định căn cứ vào chỉ tiêu và điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Theo TTO