Trong ngày 17/7/2019, 7 trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM đã lần lượt công bố điểm chuẩn thi đánh giá năng lực. Dưới đây danh sách ngành và điểm chuẩn cụ thể.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực các trường ĐH Quốc gia TP.HCM 2019

Kết quả thi ĐGNL là một trong những phương thức xét tuyển vào các đơn vị thành viên ĐHQG TP.HCM

Điểm chuẩn đánh giá năng lực của trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019

Thí sinh click vào tên trường để nhận kết quả. 

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM 2019

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Bách khoa TP.HCM 2019

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 2019

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM 2019

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Quốc tế TP.HCM 2019

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM 2019

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Khoa Y – ĐHQG TP.HCM 2019

Tổng quan về kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM 2019

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCMđược xây dựng theo cùng cách tiếp cận với các bài thi đánh giá năng lực phổ biến trên thế giới như SAT (Scholastic Assessment Test) của Hoa kỳ và bài thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh. Bên cạnh giúp đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề, nội dung bài thi còn được tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức cả về mặt tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2019 diễn 2 đợt vào ngày 31/3/2019 và 7/7/2019. Trong đó, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trường ĐH Bách Khoa là 3 trường thành viên có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất.

Các thí sinh sau khi trúng tuyển cần lưu ý gì?

  • Thí sinh cần đến trực tiếp trường hoặc gửi hồ sơ nhập học đại học theo đường bưu điện.
  • Thời gian và nội dung hồ sơ nhập học được hướng dẫn chi tiết trên website của trường.
  • Sau thời gian làm thủ tục nhập học, các thí sinh trúng tuyển nếu không có lý do chính đáng sẽ bị hủ kết quả thi.

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp