Khoa Y Đại học quốc gia TP.HCM năm 2019 đã chính thức bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đối với phương thức thi đánh giá năng lực. Cụ thể:

> Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Quốc tế năm 2019

> Điểm chuẩn đánh giá năng lực ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2019

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Khoa Y Đại học quốc gia TP.HCM năm 2019

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Khoa Y Đại học quốc gia TP.HCM năm 2019 đều từ 927 điểm trở lên.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Khoa Y Đại học quốc gia TP.HCM năm 2019

STT Nhóm ngành/Ngành Điểm chuẩn ĐGNL
1 7720201_CLC - Dược học (Chất lượng cao) 960
2 7720101_CLC - Y khoa (Chất lượng cao) 996
3 7720501_CLC - Răng hàm mặt (Chất lượng cao) 927

Danh sách 49 thí sinh trúng tuyển

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Khoa Y Đại học quốc gia TP.HCM năm 2019

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Khoa Y Đại học quốc gia TP.HCM năm 2019

Hình thức nộp hồ sơ xác nhận nhập học

Nộp trực tiếp tại Khoa.

Gửi bưu điện đến địa chỉ: Phòng 607B (Đào tạo và Công tác sinh viên), Nhà Điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến thứ 6 (sáng: 8g00 - 11g30, chiều: 13g00 - 16g00)

Lưu ý: 

  • Thời hạn nhận giấy tờ xác nhận nhập học căn cứ dấu bưu điện ngày thí sinh gửi thư.
  • Khi gửi hồ sơ qua bưu điện , thí sinh chú ý lưu lại mã vận đơn của bưu điện để kiểm tra tình trạng bưu phẩm gửi đã được nhận hay chưa tránh tình trạng thất lạc hồ sơ.

Theo Khoa Y - Đại học quốc gia TP.HCM