Điểm chuẩn 2018 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm tuyển chọn các thí sinh thi THPT Quốc...
Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y khoa Vinh đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ THPT.
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2018 nhằm tuyển chọn được các thí sinh thi THPT...
Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y tế Công cộng công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Y tế Công cộng đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và theo học...
Điểm chuẩn 2018 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm tuyển sinh những thí sinh thi THPT Quốc Gia có mong...
Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT quốc...
Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Kiên Giang công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiên Giang đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và xét...
Điểm chuẩn 2018 Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 nhằm tuyển chọn các thí sinh thi THPT Quốc GIa có mong muốn...
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét theo điểm thi THPT quốc gia.
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới đây chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 nhằm tuyển chọn những thí sinh tham gia...
Đại học Phân Châu Trinh chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Phân Châu Trinh chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Phân Châu Trinh chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy các ngành đợt 1 xét theo điểm thi...
Điểm chuẩn 2018 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Điểm chuẩn 2018 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018, được biết các ngành của trường lấy khoảng điểm tù 26...
Điểm chuẩn 2018 đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Điểm chuẩn 2018 đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Mới đây, ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn 2018 nhằm tuyển chọn những thí sinh tham gia kỳ thi THPT...
Đại học Buôn Ma Thuột công bố điểm chuẩn đại học 2018

Đại học Buôn Ma Thuột công bố điểm chuẩn đại học 2018

Ngày 06/08, Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy đợt 1 bằng hình thức xét điểm thi THPT...
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội 2018

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội 2018

Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2018. Xem chi tiết tại đây.
ĐH Mỹ thuật Việt Nam công bố điểm chuẩn 2018

ĐH Mỹ thuật Việt Nam công bố điểm chuẩn 2018

Mới đây, ĐH Mỹ thuật Việt Nam chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2018 nhằm tuyển những thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia có...
Điểm chuẩn Đại học Dầu khí Việt Nam 2018

Điểm chuẩn Đại học Dầu khí Việt Nam 2018

Đại học Dầu khí Việt Nam công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2018. Xem chi tiết tại đây.