Trong kỳ tuyển sinh 2021, trường ĐH Sư Phạm TP.HCM tuyển 3.770 chỉ tiêu. Đây là lần đầu trường lần đầu trường xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức.

Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm TP.HCM năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm TP.HCM năm 2020

Ngày 4/10, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn năm 2020. Theo đó, ngành cao nhất của trường là ngành Sư Phạm Tiếng Anh - 26.5 điểm.

1. 3 phương thức tuyển sinh chính

Ngày 5/4, trong phương án tuyển sinh dự kiến được Đại học Sư phạm TP HCM công bố có 3.770 chỉ tiêu cho các ngành sư phạm và ngoài sư phạm.

Trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh chính. Thứ nhất, trường dành tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và phải đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Thứ hai, trường xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc xét kết quả học tập THPT với tất cả ngành, trừ ngành ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non.

Việc kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT chiếm tối thiểu 40% chỉ tiêu đối với các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc; các ngành còn lại chiếm tối thiểu 60%.

Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (xét 6 học kỳ bậc THPT ở 3 môn của tổ hợp xét tuyển) chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Tuyển sinh 2021: ĐH Sư Phạm TP.HCM công bố phương án xét tuyển - Ảnh 1

Tuyển sinh 2021: ĐH Sư Phạm TP.HCM công bố phương án xét tuyển - Ảnh 2

Tuyển sinh 2021: ĐH Sư Phạm TP.HCM công bố phương án xét tuyển - Ảnh 3

Tuyển sinh 2021: ĐH Sư Phạm TP.HCM công bố phương án xét tuyển - Ảnh 4

Chỉ tiêu tuyển sinh 2021 của trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

Cuối cùng, trường kết hợp xét tuyển và thi tuyển cho ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất. Việc xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và thi năng khiếu do trường tổ chức chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành. Còn xét tuyển bằng kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu chiếm tối đa 20% chỉ tiêu từng ngành.

2. Lần đầu xét tuyển kết hợp

Ngoài ra, trường lần đầu xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức. Phương thức này áp dụng cho các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc; chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Năm 2020, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Sư phạm Tiếng Anh của Đại học Sư phạm TP HCM tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn với 26,5; tiếp đó là ngành Sư phạm Toán học 26,25. Những ngành lấy điểm chuẩn 19, mức thấp nhất gồm: Giáo dục đặc biệt, Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Nga.

> Trường đại học Sư phạm TP.HCM bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng

> Phổ điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia TP.HCM đợt 1