ĐH Lâm nghiệp, Học viện Hàng không công bố đề án tuyển sinh

Phương án tuyển sinh Học viện Hàng không Việt Nam năm 2015: Học viện xét tuyển ba tổ hợp các môn thi của ba khối thi những năm trước đây là khối A (Toán - Lý - Hóa), khối A1 (Toán - Lý - tiếng Anh) và khối D1 (Toán - Ngữ Văn - tiếng Anh).

Phương án tuyển sinh Học viện Hàng không Việt Nam năm 2015

Học viện Hàng không Việt Nam cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2015. Học viện này cho biết sẽ dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh thí sinh trong cả nước.

Năm 2015 học viện dự kiến tuyển 800 chỉ tiêu, trong đó có 650 chỉ tiêu các ngành bậc ĐH và 150 chỉ tiêu các ngành bậc CĐ.

Theo phương án tuyển sinh này học viện vẫn xét tuyển ba tổ hợp các môn thi của ba khối thi những năm trước đây là khối A (Toán - Lý - Hóa), khối A1 (Toán - Lý - tiếng Anh) và khối D1 (Toán - Ngữ Văn - tiếng Anh).

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

HHK

 

 

800

Số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.38424762

Website: www.vaa.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

650

Quản trị kinh doanh

 

D340101

-  Toán, Lý, Hóa

-  Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

500

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

-  Toán, Lý, Hóa

-  Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Quản lý hoạt động bay

 

D510606

-  Toán, Lý, Hóa

-  Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

150

Quản trị kinh doanh

 

C340101

-  Toán, Lý, Hóa

-  Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

-  Toán, Lý, Hóa

-  Toán, Lý, Tiếng Anh

50

Phương án tuyển sinh Đh Lâm nghiệp Việt Nam

Trong phương án tuyển sinh năm 2015 của Trường ĐH Lâm nghiệp sẽ không tổ chức thi khối V, thay vào đó xét tuyển thêm khối A1 và D1 (ngoài khối A) ở hai ngành kiến trúc cảnh quan và thiết kế nội thất.

Tổ chức xét tuyển thêm khối D1 (ngoài các khối A, A1, B)  ở các ngành khoa học môi trường, quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm), Lâm sinh, công nghệ chế biến lâm sản (công nghệ chế biến gỗ).

Hình thức tuyển sinh

Năm 2015, Trường ĐH Lâm nghiệp thực hiện phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hình thức xét tuyển dựa và kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Nhà trường tuyển sinh trong cả nước với tổng chỉ tiêu dự kiến của hai cơ sở (Hà Nội và Đồng Nai) là 3.300 chỉ tiêu.

Bậc đại học: Xét tuyển các khối:

Khối A:           Toán, Lý, Hóa

Khối A1:         Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối B:           Toán, Hóa, Sinh

Khối D1:         Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Bậc cao đẳng: Xét tuyển các khối:

Khối A:           Toán, Lý, Hóa

Khối A1:         Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối B:           Toán, Hóa, Sinh

Khối D1:         Toán, Văn, Ngoại ngữ

Ngành, chỉ tiêu và khối xét tuyển:

TT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

 

(1)

(2)

(3)

 

(5)

 

TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP

 

 

 

3.300

I.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CƠ SỞ CHÍNH – HÀ NỘI.

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội,

ĐT : 04.33840440 ; 04.33840707

Website: www.vfu.edu.vn

LNH

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.800

1

Kế toán

 

D340301

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

250

2

Kinh tế

 

D310101

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

3

Kinh tế Nông nghiệp

 

D620115

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

4

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

100

5

Quản lý đất đai

 

D850103

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

350

6

Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (đào tạo bằng tiếng Anh)

 

D850101

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

7

Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (đào tạo bằng tiếng Việt)

 

D850101

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

150

8

Công nghệ sinh học

 

D420201

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

120

9

Khoa học môi trường

 

D440301

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

300

10

Lâm sinh

 

D620205

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

150

11

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

 

D620211

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

200

12

Khuyến nông

 

D620102

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

13

Lâm nghiệp

 

D620201

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

100

14

Lâm nghiệp đô thị

 

D620202

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

100

15

Thiết kế nội thất

 

D210405

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

100

16

Kiến trúc cảnh quan

 

D580110

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

80

17

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

 

D480104

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

18

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D580201

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

250

19

Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)

 

D520103

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

20

Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn)

 

D510210

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

21

Công nghệ vật liệu

 

D515402

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

22

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)

 

D540301

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

100

23

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

D510203

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

II.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

- CƠ SỞ 2 ĐỒNG NAI

Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ĐT : (0613)922254 ; (0613)922829

Website: www.vfu2.edu.vn

LNS

 

 

 

II.1.

Các ngành đào tạo Đại học:

 

 

 

500

1

Kế toán

 

D340301

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

60

2

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

3

Quản lý đất đai

 

D850103

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

60

4

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)

 

D540301

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

5

Khoa học môi trường

 

D440301

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

60

6

Lâm sinh

 

D620205

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

60

7

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

 

D620211

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

60

8

Thiết kế nội thất

 

D210405

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

9

Kiến trúc cảnh quan

 

D580110

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

II.2

Các ngành đào tạo Cao đẳng:

 

 

 

500

1

Kế toán

 

C340301

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

60

2

Quản trị kinh doanh

 

C340101

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

3

Quản lý đất đai

 

C850103

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

60

4

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)

 

C540301

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

5

Khoa học môi trường

 

C440301

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

 

60

6

Lâm sinh

 

C620205

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

60

7

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

 

C620211

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Hóa, Sinh (khối B);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

60

8

Thiết kế nội thất

 

C210405

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).

50

9

Kiến trúc cảnh quan

 

C580110

Toán, Lý, Hóa (khối A);

Toán, Lý, Tiếng Anh (khối A1);

Toán, Văn, Tiếng Anh (khối D1).


Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

ĐH Lâm nghiệp, Học viện Hàng không công bố đề án tuyển sinh, Phương án tuyển sinh, Học viện Hàng không Việt Nam năm, xét tuyển 2015

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 1 bình luận)

Có nên học HVHK
Rất mong kênh tuyển sinh cho đăng bài này. Rất cảm ơn vì những thông tin thiết thực từ trang tuyển sinh này. Chân thành cảm ơn.
CÓ NÊN HỌC HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM?

Lâu lắm rồi không vào diễn đàn. Thỉnh thoảng liếc mắt qua thấy một số bạn lên diễn đàn nói không hay về ngôi trường mà chính các bạn đang theo học. Điều này cho thấy các bạn chưa biết cách xử sự một cách có văn hóa khi nhận định về một vấn đề liên quan đến môi trường học tập của hàng ngàn sinh viên, đặc biệt các bạn là những tri thức trẻ đang ngồi dưới giảng đường- nơi chắp cánh ước mơ hoài bão cho các bạn.
Ở môi trường nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, một vấn đề luôn tồn tại hai mặt phải trái. Trường đại học là nơi định hướng cho tuổi trẻ hoạt động nghề nghiệp sau này. Bên cạnh tiếp cận kiến thức từ các giảng viên, các em cũng phải tự tìm tòi khám phá chân trời tri thức qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau...Không ai khác, các em đã lớn, đã biết tự hoàn thiện bản thân mình theo nhiều cách, trong đó trường đời là một thực tế sống động nhất, đòi hỏi các em phải có bãn ngã riêng mình. Sống với bạn bè người thân cũng vậy, trước hết hãy nhìn vào ưu điểm của họ để đánh giá trên nhiều phương diện thì khi nhìn nhận mọi vấn đề sẽ chuẩn mực hơn, logic hơn.
Với tư cách một người thầy, từng có rất nhiều học sinh học tại ngôi trường này. Tốt nghiệp trường này, cũng có em có việc thu nhập cao, cũng có em làm trái ngành nghề, thu nhập thấp....nhưng thầy rất mừng là tất cả các em ấy đã trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội.
Thầy đặc biệt yêu thích Học viện Hàng không. Không hẳn ở đó có nhiều học sinh của cấp 3 của thầy rời ghế nhà trường theo học mà thầy thấy phần lớn học sinh của thầy đều khen môi trường thân thiện nơi đây. Chất lượng đào tạo ở HVHK chưa hẳn đã tốt, nhưng chắc chắn là không tệ. Thầy đã từng làm phóng viên cho nhiều tờ báo tên tuổi: Tuổi trẻ, Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Kinh tế Sài gòn. Tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khách hàng, thầy biết các doanh nghiệp luôn đánh giá thế mạnh của trường này là ngành Quản lý bay, quản trị kinh doanh cảng hàng không, quản trị du lịch. Rất nhiều hãng hàng không và hãng du lịch lữ hành đã đánh giá cao vai trò của sinh viên HVHK: năng động, giàu nhiệt huyết và vững tay nghề, đặc biệt là việc quản lý khai thác mặt đất, khai thác tour tuyến du lịch, làm các thủ tục hàng hóa thông quan...
Hàng năm, thầy vẫn tư vấn cho các học sinh của mình vào đây học. Và con gái thầy năm ngoái từng đỗ vào Đại học ngân hàng ( A1), nhưng thầy vẫn khuyên con gái học Quản trị Kinh doanh ở trường này ( khối D1). Và không phải con gái thầy học đây mà thầy khen, mà bởi thầy đi dạy 22 năm nay, đã có trên 1.500 sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học trong và ngoài nước nên thầy biết chút ít về chất lượng và môi trường học tập của nhiều trường, biết trường này, trường kia ưu khuyết chỗ nào... Và các em cũng lưu ý rằng: Không phải học Đại học giao thông vận tải ra là sẽ làm ngành Giao thông vận tài, học HVHK ra là làm ngành hàng không, học Sư phạm kỹ thuật ra là về các trường kỹ thuật dạy nghề hoặc học Ngoại thương, Ngân hàng ra là làm ngoại thương, ngân hàng. Ngành nghề đa dạng, các trường đại học cũng đa dạng hơn trong đào tạo.
Chất lượng Đại học Việt Nam đang có vấn đề. Đó là một thực tế, không riêng gì HVHK Việt Nam. Tình trạng thất nghiệp đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Nhìn chung chỉ có khoảng 20% sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học có việc làm, và chỉ khoảng 5% trong số này có việc làm đúng chuyên môn đào tạo. Mới đây Cục thuế Hà Nội tuyển 340 chỉ tiêu nhưng có hơn 15.000 hồ sơ nộp thi tuyển, phần lớn trong số này đều đã tốt nghiệp các trường Đại học danh tiếng như : Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học thương mại, Học viện Ngân hàng, thậm chí còn có sự tham gia của khối các ngành kinh tế trong các trường kỹ thuật như Bách Khoa, Mỏ Địa Chất, Xây dựng, Giao thông vận tải...Rõ ràng cung và cầu về nhân lực ở VN đang có vấn đề và các trường Đại học mở ra quá nhiều nhưng chất lượng đào tạo vẫn chỉ là lý thuyết suông.. Đến nay chưa có trường Đại học nào ở VN được thế giới công nhận và cũng chưa có trường nào lọt vào tốp 500 trường Đại học trên thế giới, top 500 các trường trong khu vực cả.....Điều này có lỗi từ nhiều phía, trong đó việc sự gắn kết đào tạo giữa các trường Đại học và doanh nghiệp hầu như không có. Ngoài ra một phần lỗi từ chính các em: phần lớn sinh viên ngày nay ham chơi hơn ham học, nhiều sinh viên ngại khó, ngại khổ...
Phải nói ra dài dòng để các em hiểu và nhìn nhận bản chất thực của vấn đề. Tình hình sẽ còn rất căng , đặc biệt là sau 5-10 năm nữa. Nền kinh tế đã đi vào quỹ đạo thực, tiếp tục khó khăn và lượng lao động dôi dư càng ngày càng lớn, tập trung nhiều ở các đô thị và vùng ven đô thị.
Và ngay từ bây giờ, thay vì than vãn, các em hãy tập thích nghi, tập tiếp cận và đối mặt với những khó khăn. Các em có thể vừa học, vừa bươn trải cho cuộc sống của mình để kiếm tiền phụ cha mẹ và đỡ đần học phí. Các em có thể phát huy những sở trường mà mình có: Ngoại hình khá có thể làm lễ tân, khánh tiết thời vụ cho các buổi tiệc tùng. Kiến thức vững các em có thể đi dạy thêm cho các em học sinh cấp 2, cấp 3, phụ quán cà phê, quán ăn, bán hàng siêu thị....Chịu khó, chăm chỉ, năng động một tý ngoài thời gian học các em cũng kiếm thêm tháng được 1,5-2 triệu đồng phụ cho việc mua tài liệu nghiên cứu học tập. Cái quan trọng hơn là qua các hoạt động thực tế đó, các em sẽ trưởng thành, đối diện với khó khăn chồng chất của một công dân khi đất nước đang gặp vô cùng khó khăn, kể cả nền kinh tế, lẫn quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng. Sự thích nghi với đời sống mới sẽ giúp các em hoàn thiện mình cả về nhân cách , lối sống lẫn khả năng tiếp cận cuộc sống sau khi tốt nghiệp ra trường.Và không ai khác, chính các em là người quyết định số phận mình, đặt những viên gạch trí thức xây nền móng tri thức trẻ ở Việt Nam.
HVHK Việt Nam còn non trẻ, năm học 2014-2015 mới là K8, chỉ tiêu đào tạo hàng năm ít, chỉ vào khoảng 500-600 chỉ tiêu. Thông thường ( chỉ nói chung thôi nhé), ít là tốt.. HVHK không như nhiều trường khác, cứ vơ quàng vơ xiên cho đủ chỉ tiêu. Có những trường mỗi năm tuyển 7.000-10.000 sinh viên. Các em thử tưởng tượng xem, thử vào học ở các ngôi trường đó một vài buổi mà xem. Ngày xưa, thầy tốt nghiệp Đại học Hàng Hải- Hải Phòng, hồi ấy ngành hót, trường hót, điểm chuẩn ngày thầy thi vào năm 1983 là 18.5 ( hồi ấy 21 điểm đại học là đã có một suất du học)..Học xong 80% sinh viên thất nghiệp, trong đó có thầy. Nhưng thầy không hề oán trách trường...Thầy đi phỏng vấn cho rất nhiều Công ty nhưng tiếng Anh thầy chưa đạt nên đành chịu thua và về làm trái nghề. Nhưng thầy vẫn tự hào về ngôi trường đại học mà thầy đã mài đũng quần 5 năm. Bây giờ cuộc đời thầy đã khá, và thầy vẫn tạ ơn ngôi trường này đã cho thầy sống với đam mê, khát vọng của tuổi trẻ, sống với những ký ức một thời đất nước khó khăn. Trường đã cho thầy kiến thức lẫn kinh nghiệm sống, để hôm nay vẫn ngày ngày đứng trên bục giảng tâm huyết với bao thế hệ học trò.....Bề dày mấy chục năm đào tạo, năm nay điểm chuẩn của Đại học Hàng Hải cũng dừng lại ở mức 13-15....Mà so sánh điểm đầu vào cũng mang tính tương đối thôi. Thử nhìn lại nhé, năm 2014, với 1.800 thí sinh dự thi vào HVHK, tốp 300 sinh viên đạt điểm cao của HVHK Việt Nam đã dừng lại ở 18.5, trong đó tốp 100 dừng lại ở 24 điểm. Nếu chia tỉ lệ so với số lượng đầu vào, điều đó đáng tự hào lắm chứ. Phải chăng thí sinh đăng ký dự thi vào HVHK năm 2014 đã chùn bước khi điểm lại con số của năm 2013: hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi vào trường trên tổng chỉ tiêu 600 đại học và 120 cao đằng. Năm 2013 ngành Quản lý bay của HVHK có điểm chuẩn 22, QTKD 18.5. Đó là mức điểm nhiều trường khác phải ngưỡng mộ, vì ngành kỹ thuật Hàng không của Bách Khoa năm ngoái cũng dừng lại ở mức 21 mà. Năm nay ngành Quản lý bay ngừng đào tạo, điểm chuẩn các ngành lấy chung là 16, trong lúc đó có nhiều trường công có bề dày đào tạo lâu đời điểm chuẩn đầu vào cũng chỉ 13-15. Ngay cả Bách khoa Hà Nội, TP. HCM tiếng tăm lẫy lừng vậy, năm nay cũng hạ điểm chuẩn, đầu vào ngành thấp nhất là 17 ( Hà Nội) và 19 ( TPHCM)..Và cả những trường đầu ngành như Khoa học tự nhiên cũng dừng lại ở mức 16 điểm với nhiều ngành....Vậy thì để có được một vé vào HVHK 2014 với mức điểm chuẩn đồng nhất 16.0, các em cũng đã xứng đáng rồi.
Cái quan trọng ở đây chưa hằn là điểm số đầu vào, chưa hẳn là những kiến thức phổ thông nhì nhằng, mà là nhân cách của các em, sự hiếu thảo của các em với gia đình, thầy cô bè bạn và những nỗ lực của các em trong cuộc sống cũng như khả năng ứng biến của các em trong giai đoạn đất nước cực kỳ khó khăn này.
LỐI ĐI NGAY DƯỚI CHÂN MÌNH.... Nếu bạn giỏi và có năng lực, sớm hay muộn bạn cũng sẽ thành công. Nếu bạn yêu cuộc sống, có niềm tin vào cuộc sống thì cuộc sống sẽ đầy ý nghĩa và bạn sẽ nhận được nhiều quà tặng từ cuộc sống. Nếu bạn sống nhưng không có niềm tin vào cuộc sống, bạn nghi ngờ và nhìn cuộc sống một cách méo mó, bạn sẽ luôn bất an với chính tâm tưởng của mình và lúc đó cuộc sống của bạn sẽ ảm đạm và đầy bất trắc .
Chúc 96er-tân sinh viên Học viện Hàng không tràn đầy nhiệt huyết và đam mê học tập. Chúc những ai đam mê và yêu ngôi trường này hãy dấn bước.
Ngọc Luận
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017