Tuyển sinh năm 2019, ĐH Cần Thơ dự kiến dành 9.500 chỉ tiêu cho 94 ngành đào tạo. Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào trường, ghi các nguyện vọng vào Phiếu ĐKXT (Phiếu này trong bộ hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hạn nộp từ 01/04 đến 20/04/2019).

Phương án tuyển sinh ĐH Cần Thơ

ĐH Cần Thơ là đơn vị đào tạo lớn nhất cung cấp nguồn nhân lực cho đồng bằng sông Cửu Long

Nguyên tắc xét tuyển

ĐH Cần Thơ xét tuyển đúng Quy chế tuyển sinh:

- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (ưu tiên 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành.

Phương thức xét tuyển

ĐH Cần Thơ xét tuyển bằng điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Không nhân hệ số môn thi.

- Không xét học bạ, không xét học lực hay hạnh kiểm.

Ngành Giáo dục thể chất, ngoài 2 các môn văn hóa (Toán, Sinh/Toán, Hóa) lấy điểm từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, môn Năng khiếu TDTT do ĐH Cần Thơ tổ chức thi vào ngày 30/6/2019.

Tham khảo: Điểm chuẩn ĐH Cần Thơ năm 2018.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp