I. Kiến thức quan trọng và định hướng làm đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2016

  • 1. Hàm số: ( chiếm 20% trong cơ cấu điểm): Bao gồm: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Các bài toán liên quan ( ý a, b của câu 1). Nội dung kiến thức Hàm số được ra ở ý (a), (b) Câu 1 đề thi đại học các năm.  Qua các năm, câu hỏi phần Hàm số có mức độ khó giảm dần. Từ năm 2010 đến năm 2013, hai câu hỏi phần Hàm số ở mức độ dễ và trung bình, đến năm 2014, cả hai ý (a) và (b) đều ở mức độ dễ. Phần kiến thức này chỉ yêu cầu học sinh nhớ được kiến thức và tính toán thành thạo. Đây là nội dung kiến thức dễ, cơ bản mà hầu hết mọi học sinh đều phải làm được nếu muốn xét tốt nghiệp cũng như xét tuyển vào đại học (ít nhất là ý (a)).


Đề thi và đáp án đề thi thử môn Toán năm 2015

Đề thi và đáp án đề thi thử môn Toán năm 2015

  • 2. Phương trình lượng giác ( chiếm 10% trong cơ cấu điểm): Nội dung kiến thức phần Phương trình lượng giác giữ ổn định ở mức độ câu hỏi dễ. Đặc biệt, đến năm 2014 thì ở mức “siêu dễ”. Với nội dung kiến thức này, học sinh chỉ cần nhớ, biết cách biến đổi và vận dụng các công thức lượng giác là có thể làm được.
  • 3. Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình ( chiếm 10% trong cơ cấu điểm): Nội dung kiến thức phần Phương trình lượng giác giữ ổn định ở mức độ câu hỏi dễ. Đặc biệt, đến năm 2014 thì ở mức “siêu dễ”. Với nội dung kiến thức này, học sinh chỉ cần nhớ, biết cách biến đổi và vận dụng các công thức lượng giác là có thể làm được. Đề thi năm 2010 có 1 câu Bất phương trình và 1 câu Hệ phương trình với tỉ lệ điểm chiếm 20%. Từ năm 2011 đến 2014, đề thi chỉ còn 1 câu Hệ phương trình với mức độ câu hỏi khó yêu cầu học sinh nắm vững kiến thức và tư duy vận dụng cao. Học sinh phải nắm vững các phương pháp giải phương trình, hệ phương trình và chịu khó rèn luyện thêm các bài nâng cao mới có thể giải được trong điều kiện thời gian có hạn.
  • 4. Tích phân ( chiếm 10% trong cơ cấu điểm): Qua đề thi các năm, câu hỏi phần Tích phân giữ nguyên ở mức độ khó trung bình. Đề thi yêu cầu học sinh nắm vững các công thức Tích phân cơ bản, các phương pháp tính Tích phân và cách vận dụng các kiến thức này.
  • 5. Hình học không gian ( chiếm 10% trong cơ cấu điểm) : Bao gồm Thể tích và Khoảng cách: Trong đề thi đại học môn Toán, phần Hình học không gian thường yêu cầu tính thể tích và tính khoảng cách. Qua đề thi các năm, câu hỏi tính thể tích thuộc mức độ câu hỏi trung bình, câu hỏi về khoảng cách thường khó hơn. Học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức về tính chất hình học trong không gian và công thức tính thể tích là có thể làm được câu về thể tích. Yêu cầu tính khoảng cách yêu cầu học sinh phải có tư duy tốt về hình học không gian mới có thể giải được.  Cả hai phần kiến thức Thể tích và Khoảng cách đều yêu cầu cấp độ tư duy thông hiểu và vận dụng. Để dành điểm phần này, học sinh cần nắm vững kiến thức hình học không gian và chăm chỉ luyện tập để rút ra được kinh nghiệm tư duy hình học không gian.
  • 6. Bất đẳng thức GTLN - GTNN ( chiếm 10% trong cơ cấu điểm): Nội dung Bất đẳng thức, GTLN – GTNN là câu hỏi có tính phân loại cao nhất trong đề thi. (Năm 2010, đề thi không có nội dung này, thay vào đó là 2 câu HPT và BPT). Ví dụ: câu 9 đề thi Toán khối A năm 2014. Để làm được câu hỏi này đòi hỏi học sinh phải thực sự có năng lực, có tư duy sáng tạo, có niềm đam mê và chịu khó rèn luyện trong suốt quá trình học phổ thông mới có thể hoàn thành. Đây có thể được coi là câu vận dụng cao rõ ràng nhất, là câu mà các trường tốp trên có thể sử dụng để phân loại thí sinh.
  • 7. Hình học Phẳng ( chiếm 10% trong cơ cấu điểm): Các câu hỏi Hình học phẳng có mức độ khó tăng dần, đặc biệt là năm 2013, 2014. Trong đề thi 2014, câu hỏi Hình học phẳng ở mức độ khó, yêu cầu học sinh phải tư duy ở mức độ vận dụng cao.
  • 8. Hình giải tích không gian ( chiếm 10% trong cơ cấu điểm): Nội dung Hình giải tích không gian trong đề thi các năm 2010-2014 nằm ở mức độ từ dễ đến trung bình, độ khó tăng dần qua các năm nhưng ở mức vừa phải và không quá sức.
  • 9. Tổ hợp - Xác suất - Nhị thức, Số phức ( chiếm 10% trong cơ cấu điểm: Nội dung kiến thức Tổ hợp – Xác suất – Nhị thức, Số phức là phần kiến thức dễ trong đề thi đại học các năm gần đây. Học sinh chỉ cần nhớ kiến thức cơ bản, thao tác tính toán đơn giản là có thể làm được.

II. Đề thi và đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Toán năm 2016

Đề số 1.

Đề thi và đáp án đề thi thử môn Toán năm 2015

Đề số 2.

Đề thi và đáp án đề thi thử môn Toán năm 2015

Đề số 3.

Đề thi và đáp án đề thi thử môn Toán năm 2015

Đề số 4.

Đề thi và đáp án đề thi thử môn Toán năm 2015

Đề số 5.

Đề thi và đáp án đề thi thử môn Toán năm 2015