DANH MỤC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP IV - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/04/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lưu ý hai số đầu mã ngành: 51 là trình độ cao đẳng, 52 là trình độ đại học, tương đương chữ C và chữ D trong thông báo tuyển sinh của các trường.

 • Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

  • Khoa học giáo dục

   52140101Giáo dục học

   52140114Quản lý giáo dục

  • Đào tạo giáo viên

   51140201Giáo dục Mầm non52140201Giáo dục Mầm non

   51140202Giáo dục Tiểu học52140202Giáo dục Tiểu học

   51140203Giáo dục Đặc biệt52140203Giáo dục Đặc biệt

   51140204Giáo dục Công dân52140204Giáo dục Công dân

   52140205Giáo dục Chính trị

   51140206Giáo dục Thể chất52140206Giáo dục Thể chất

   51140207Huấn luyện thể thao*52140207Huấn luyện thể thao*

   51140208Giáo dục Quốc phòng - An ninh52140208Giáo dục Quốc phòng - An ninh

   51140209Sư phạm Toán học52140209Sư phạm Toán học

   51140210Sư phạm Tin học52140210Sư phạm Tin học

   51140211Sư phạm Vật lý52140211Sư phạm Vật lý

   51140212Sư phạm Hoá học52140212Sư phạm Hoá học

   51140213Sư phạm Sinh học52140213Sư phạm Sinh học

   51140214Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp52140214Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

   51140215Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 52140215Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

   51140216Sư phạm Kinh tế gia đình

   51140217Sư phạm Ngữ văn52140217Sư phạm Ngữ văn

   51140218Sư phạm Lịch sử52140218Sư phạm Lịch sử

   51140219Sư phạm Địa lý52140219Sư phạm Địa lý

   51140221Sư phạm Âm nhạc52140221Sư phạm Âm nhạc

   51140222Sư phạm Mỹ thuật52140222Sư phạm Mỹ thuật

   52140225Sư phạm Tiếng Jrai

   52140226Sư phạm Tiếng Khme

   52140227Sư phạm Tiếng H'mong

   52140228Sư phạm Tiếng Chăm

   51140231Sư phạm Tiếng Anh52140231Sư phạm Tiếng Anh

   52140232Sư phạm Tiếng Nga

   52140233Sư phạm Tiếng Pháp

   52140234Sư phạm Tiếng Trung Quốc

   52140235Sư phạm Tiếng Đức

   52140236Sư phạm Tiếng Nhật

 • Nghệ thuật

  • Mỹ thuật

   52210101Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

   51210103Hội hoạ52210103Hội hoạ

   51210104Đồ hoạ52210104Đồ hoạ

   51210105Điêu khắc52210105Điêu khắc

   51210107Gốm52210107Gốm

  • Nghệ thuật trình diễn

   52210201Âm nhạc học

   51210203Sáng tác âm nhạc52210203Sáng tác âm nhạc

   51210204Chỉ huy âm nhạc52210204Chỉ huy âm nhạc

   51210205Thanh nhạc52210205Thanh nhạc

   51210207Biểu diễn nhạc cụ phương tây52210207Biểu diễn nhạc cụ phương tây

   51210208Piano52210208Piano

   51210209Nhạc Jazz52210209Nhạc Jazz

   51210210Biểu diễn nhạc cụ truyền thống52210210Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

   52210221Lý luận và phê bình sân khấu

   52210225Biên kịch sân khấu

   51210226Diễn viên sân khấu kịch hát52210226Diễn viên sân khấu kịch hát

   51210227Đạo diễn sân khấu52210227Đạo diễn sân khấu

   52210231Lý luận và phê bình điện ảnh - truyền hình

   52210233Biên kịch điện ảnh - truyền hình

   51210234Diễn viên kịch - điện ảnh52210234Diễn viên kịch - điện ảnh

   52210235Đạo diễn điện ảnh - truyền hình

   51210236Quay phim52210236Quay phim

   52210241Lý luận, phê bình múa

   51210242Diễn viên múa52210242Diễn viên múa

   51210243Biên đạo múa52210243Biên đạo múa

   51210244Huấn luyện múa52210244Huấn luyện múa

  • Nghệ thuật nghe nhìn

   51210301Nhiếp ảnh52210301Nhiếp ảnh

   51210302Công nghệ điện ảnh - truyền hình 52210302Công nghệ điện ảnh - truyền hình

   51210303Thiết kế âm thanh - ánh sáng 52210303Thiết kế âm thanh - ánh sáng

  • Mỹ thuật ứng dụng

   51210402Thiết kế công nghiệp52210402Thiết kế công nghiệp

   51210403Thiết kế đồ họa 52210403Thiết kế đồ họa

   51210404Thiết kế thời trang52210404Thiết kế thời trang

   51210405Thiết kế nội thất 52210405Thiết kế nội thất

   51210406Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh52210406Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh

 • Nhân văn

  • Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam

   51220101Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam52220101Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

   52220104Hán Nôm

   52220105Ngôn ngữ Jrai

   52220106Ngôn ngữ Khme

   52220107Ngôn ngữ H'mong

   52220108Ngôn ngữ Chăm

   52220110Sáng tác văn học

   51220112Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam52220112Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

   51220113Việt Nam học52220113Việt Nam học

  • Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

   51220201Tiếng Anh 52220201Ngôn ngữ Anh

   52220202Ngôn ngữ Nga

   51220203Tiếng Pháp 52220203Ngôn ngữ Pháp

   51220204Tiếng Trung Quốc 52220204Ngôn ngữ Trung Quốc

   52220205Ngôn ngữ Đức

   52220206Ngôn ngữ Tây Ban Nha

   52220207Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

   52220208Ngôn ngữ Italia

   51220209Tiếng Nhật 52220209Ngôn ngữ Nhật

   52220210Ngôn ngữ Hàn Quốc

   52220211Ngôn ngữ Ảrập

   52220212Quốc tế học

   52220213Đông phương học

   52220214Đông Nam Á học

   52220215Trung Quốc học

   52220216Nhật Bản học

   52220217Hàn Quốc học

   52220218Khu vực Thái Bình Dương học

  • Nhân văn khác

   52220301Triết học

   52220310Lịch sử

   52220320Ngôn ngữ học

   52220330Văn học

   52220340Văn hoá học

   51220342Quản lý văn hoá52220342Quản lý văn hoá

   51220343Quản lý thể dục thể thao*52220343Quản lý thể dục thể thao*

 • Khoa học xã hội và hành vi

  • Kinh tế học

   52310101Kinh tế

   52310106Kinh tế quốc tế

  • Khoa học chính trị

   52310201Chính trị học

   52310202Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

   52310205Quản lý nhà nước

   52310206Quan hệ quốc tế

  • Xã hội học và Nhân học

   52310301Xã hội học

   52310302Nhân học

  • Tâm lý học

   52310401Tâm lý học

   52310403Tâm lý học giáo dục

  • Địa lý học

   52310501Địa lý học

   52310502Bản đồ học

 • Báo chí và thông tin

  • Báo chí và truyền thông

   51320101Báo chí52320101Báo chí

   51320104Truyền thông đa phương tiện52320104Truyền thông đa phương tiện

   51340406Công nghệ truyền thông52340406Công nghệ truyền thông

   52360708Quan hệ công chúng

  • Thông tin -Thư viện

   52320201Thông tin học

   51320202Khoa học thư viện52320202Khoa học thư viện

  • Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

   51320303Lưu trữ học52320303Lưu trữ học

   51320305Bảo tàng học52320305Bảo tàng học

  • Xuất bản - Phát hành

   52320401Xuất bản

   51320402Kinh doanh xuất bản phẩm52320402Kinh doanh xuất bản phẩm

 • Kinh doanh và quản lý

  • Kinh doanh

   51340101Quản trị kinh doanh52340101Quản trị kinh doanh

   51340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành52340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   51340107Quản trị khách sạn52340107Quản trị khách sạn

   51340109Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống52340109Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

   51340115Marketing52340115Marketing

   52340116Bất động sản

   52340120Kinh doanh quốc tế

   51340121Kinh doanh thương mại52340121Kinh doanh thương mại

  • Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

   51340201Tài chính – Ngân hàng52340201Tài chính – Ngân hàng

   51340202Bảo hiểm52340202Bảo hiểm

  • Kế toán – Kiểm toán

   51340301Kế toán52340301Kế toán

   51340302Kiểm toán52340302Kiểm toán

  • Quản trị – Quản lý

   52340401Khoa học quản lý

   51340404Quản trị nhân lực52340404Quản trị nhân lực

   51340405Hệ thống thông tin quản lý52340405Hệ thống thông tin quản lý

   51340406Quản trị văn phòng52340406Quản trị văn phòng

   51340407Thư ký văn phòng

 • Pháp luật

  • Luật

   52380101Luật

   52380107Luật kinh tế

   52380108Luật quốc tế

  • Dịch vụ pháp lý

   51380201Dịch vụ pháp lý

 • Khoa học sự sống

  • Sinh học

   52420101Sinh học

  • Sinh học ứng dụng

   51420201Công nghệ sinh học52420201Công nghệ sinh học

   51420202Kỹ thuật sinh học*52420202Kỹ thuật sinh học*

   51420203Sinh học ứng dụng52420203Sinh học ứng dụng

 • Khoa học tự nhiên

  • Khoa học vật chất

   52440101Thiên văn học

   52440102Vật lý học

   52440112Hoá học

   52430122Khoa học vật liệu

  • Khoa học trái đất

   52440201Địa chất học

   52440217Địa lý tự nhiên

   51440221Khí tượng học52440221Khí tượng học

   51440224Thuỷ văn52440224Thuỷ văn

   52440228Hải dương học

  • Khoa học môi trường

   52440301Khoa học môi trường

   52440306Khoa học đất

 • Toán và thống kê

  • Toán học

   52460101Toán học

   52460112Toán ứng dụng

   52460115Toán cơ

  • Thống kê

   51460201Thống kê52460201Thống kê

 • Máy tính và công nghệ thông tin

  • Máy tính

   51480101Khoa học máy tính52480101Khoa học máy tính

   51480102Truyền thông và mạng máy tính52480102Truyền thông và mạng máy tính

   52480103Kỹ thuật phần mềm

   51480104Hệ thống thông tin52480104Hệ thống thông tin

  • Công nghệ thông tin

   51480201Công nghệ thông tin52480201Công nghệ thông tin

   51480202Tin học ứng dụng

 • Công nghệ kỹ thuật

  • Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

   51510101Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

   51510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng52510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

   51510103Công nghệ kỹ thuật xây dựng52510103Công nghệ kỹ thuật xây dựng

   51510104Công nghệ kỹ thuật giao thông52510104Công nghệ kỹ thuật giao thông

   51510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng52510105Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

  • Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   51510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí52510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   51510202Công nghệ chế tạo máy52510202Công nghệ chế tạo máy

   51510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử52510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

   51510205Công nghệ kỹ thuật ô tô52510205Công nghệ kỹ thuật ô tô

   51510206Công nghệ kỹ thuật nhiệt52510206Công nghệ kỹ thuật nhiệt

   52510210Công thôn

  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

   51510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử52510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

   51510302Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông52510302Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

   51510303Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa52510303Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   51510304Công nghệ kỹ thuật máy tính52510304Công nghệ kỹ thuật máy tính

  • Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

   51510401Công nghệ kỹ thuật hoá học52510401Công nghệ kỹ thuật hoá học

   51510402Công nghệ vật liệu52510402Công nghệ vật liệu

   51510405Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

   51510406Công nghệ kỹ thuật môi trường52510406Công nghệ kỹ thuật môi trường

  • Công nghệ sản xuất

   51510501Công nghệ in

   51510503Công nghệ hàn

   51510505Bảo dưỡng công nghiệp

  • Quản lý công nghiệp

   51510601Quản lý công nghiệp52510601Quản lý công nghiệp

   52510602Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

   52510603Kỹ thuật công nghiệp

   52510604Kinh tế công nghiệp

  • Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

   51515901Công nghệ kỹ thuật địa chất

   51515902Công nghệ kỹ thuật trắc địa

  • Công nghệ kỹ thuật mỏ

   51511001Công nghệ kỹ thuật mỏ

   51511002Công nghệ tuyển khoáng

 • Kỹ thuật

  • Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

   52520101Cơ kỹ thuật

   52520103Kỹ thuật cơ khí

   52520114Kỹ thuật cơ - điện tử

   52520115Kỹ thuật nhiệt

   52520120Kỹ thuật hàng không

   52520122Kỹ thuật tàu thuỷ

  • Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

   52520201Kỹ thuật điện, điện tử

   52520207Kỹ thuật điện tử, truyền thông

   52520212Kỹ thuật y sinh*

   52520214Kỹ thuật máy tính

   52520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

  • Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

   52520301Kỹ thuật hoá học

   52520309Kỹ thuật vật liệu

   52520310Kỹ thuật vật liệu kim loại

   52520320Kỹ thuật môi trường

  • Vật lý kỹ thuật

   52520401Vật lý kỹ thuật

   52520402Kỹ thuật hạt nhân

  • Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

   52520501Kỹ thuật địa chất

   52520502Kỹ thuật địa vật lý

   52520503Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

   52520504Kỹ thuật biển

  • Kỹ thuật mỏ

   52520601Kỹ thuật mỏ

   52520604Kỹ thuật dầu khí

   52520607Kỹ thuật tuyển khoáng

 • Sản xuất và chế biến

  • Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

   51540102Công nghệ thực phẩm52540101Công nghệ thực phẩm

   51540104Công nghệ sau thu hoạch52540104Công nghệ sau thu hoạch

   51540105Công nghệ chế biến thuỷ sản52540105Công nghệ chế biến thuỷ sản

  • Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

   52540201Kỹ thuật dệt

   51540202Công nghệ sợi, dệt52540202Công nghệ sợi, dệt

   51540204Công nghệ may52540204Công nghệ may

   51540206Công nghệ da giày52540206Công nghệ da giày

  • Sản xuất, chế biến khác

   51540301Công nghệ chế biến lâm sản52540301Công nghệ chế biến lâm sản

   51540302Công nghệ giấy và bột giấy

 • Kiến trúc và xây dựng

  • Kiến trúc và quy hoạch

   52580102Kiến trúc

   52580105Quy hoạch vùng và đô thị

   52580110Kiến trúc cảnh quan

  • Xây dựng

   52580201Kỹ thuật công trình xây dựng

   52580203Kỹ thuật công trình biển

   52580205Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

   52580208Kỹ thuật xây dựng

   52580210Địa kỹ thuật xây dựng

   52580212Kỹ thuật tài nguyên nước

  • Quản lý xây dựng

   52580301Kinh tế xây dựng

   51580302Quản lý xây dựng52580302Quản lý xây dựng

 • Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

  • Nông nghiệp

   52620101Nông nghiệp

   51620102Khuyến nông52620102Khuyến nông

   51620105Chăn nuôi52620105Chăn nuôi

   52620109Nông học

   51620110Khoa học cây trồng 52620110Khoa học cây trồng

   51620112Bảo vệ thực vật52620112Bảo vệ thực vật

   52620113Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

   51620114Kinh doanh nông nghiệp52620114Kinh doanh nông nghiệp

   52620115Kinh tế nông nghiệp

   51620116Phát triển nông thôn52620116Phát triển nông thôn

  • Lâm nghiệp

   51620201Lâm nghiệp52620201Lâm nghiệp

   52620202Lâm nghiệp đô thị

   51620205Lâm sinh52620205Lâm sinh

   51620211Quản lý tài nguyên rừng52620211Quản lý tài nguyên rừng

  • Thuỷ sản

   51620301Nuôi trồng thuỷ sản52620301Nuôi trồng thuỷ sản

   52620302Bệnh học thủy sản

   52620304Kỹ thuật khai thác thủy sản

   52620305Quản lý nguồn lợi thủy sản

 • Thú y

  • Thú y

   52640101Thú y

  • Dịch vụ thú y

   51640201Dịch vụ thú y

 • Sức khoẻ

  • Y học

   52720101Y đa khoa

  • Y học cổ truyền

   52720201Y học cổ truyền52720201Y học cổ truyền

  • Dịch vụ y tế

   52720301Y tế công cộng

   52720305Y sinh học thể dục thể thao52720305Y sinh học thể dục thể thao

   51720330Kỹ thuật y học52720330Kỹ thuật y học

   51720332Xét nghiệm y học52720332Xét nghiệm y học

   51720333Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng52720333Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

  • Dược học

   52720401Dược học

  • Điều dưỡng, hộ sinh

   51720501Điều dưỡng52720501Điều dưỡng

   51720502Hộ sinh

  • Răng - Hàm - Mặt

   52720601Răng - Hàm - Mặt

   51720602Kỹ thuật phục hình răng52720602Kỹ thuật phục hình răng

  • Quản lý bệnh viện

   52720701Quản lý bệnh viện

 • Dịch vụ xã hội

  • Công tác xã hội

   51760101Công tác xã hội52760101Công tác xã hội

   51760102Công tác thanh thiếu niên52760102Công tác thanh thiếu niên

 • Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

  • Khách sạn, nhà hàng
  • Kinh tế gia đình

   51810501Kinh tế gia đình52810501Kinh tế gia đình

 • Dịch vụ vận tải

  • Khai thác vận tải

   51840101Khai thác vận tải52840101Khai thác vận tải

   52840104Kinh tế vận tải

   52840106Khoa học hàng hải

   51840107Điều khiển tàu biển

   51840108Vận hành khai thác máy tàu

 • Môi trường và bảo vệ môi trường

  • Kiểm soát và bảo vệ môi trường

   52850101Quản lý tài nguyên và môi trường

   52850102Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

   51850103Quản lý đất đai 52850103Quản lý đất đai

  • Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

   52850201Bảo hộ lao động

 • An ninh, quốc phòng

  • An ninh và trật tự xã hội

   52860102Điều tra trinh sát

   52860104Điều tra hình sự

   52860108Kỹ thuật hình sự

   52860109Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

   52860111Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân

   52860112Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự

   51860113Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn52860113Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

   52860116Hậu cần công an nhân dân

   52860117Tình báo an ninh

  • Quân sự

   51860206Biên phòng 52860206Biên phòng

   51860210Chỉ huy tham mưu52860210Chỉ huy tham mưu

   52860214Chỉ huy kỹ thuật

   52860220Tình báo quân sự

   52860226Hậu cần quân sự

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục Công nghệ Thông tin
03/2012

(Kenhtuyensinh)

Theo  edu.net.vn